CBS en TNO lanceren 10e editie Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

CBS en TNO voeren in oktober de 10e editie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Onlangs sloten het ministerie van SZW, TNO en CBS een contract voor de uitvoering van een vernieuwde NEA. De NEA is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland. Het onderzoek bevat een veelheid aan thema's als inzetbaarheid, arbeidsongevallen, flexibilisering, opleiding en ontwikkeling, werkstress, werk-privé balans, ziekteverzuim en baanzekerheid. TNO en CBS voeren de NEA jaarlijks uit sinds 2005.

Bron voor Eurostat

De NEA zal de komende jaren als officiële bron dienen voor Eurostat-statistieken over arbeidsongevallen in Nederland. Hiermee voldoet Nederland aan de zogeheten ESAW-verordening (European Statistics on Accidents at Work) van de Europese Commissie. Daarmee is een nieuwe afzonderlijke gegevensverzameling rond bedrijfsongevallen bij werknemers en/of werkgevers niet nodig.

Ruim 140 duizend werknemers

De steekproefomvang van de NEA zal als gevolg hiervan flink toenemen. In oktober ontvangen ruim 140 duizend werknemers in Nederland een uitnodiging om mee te doen aan de enquête. De grote steekproefomvang maakt specifiek onderzoek mogelijk naar trends in arbeid, inzetbaarheid en productiviteit binnen een groot aantal branches. De resultaten van de NEA 2014 zullen in mei 2015 gepubliceerd worden. De uitkomsten van de NEA 2013 vindt u op de website van het CBS. Meer informatie over de NEA is te vinden op de website van TNO.