Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

© ANP
In 2017 had 3,4 procent van de werknemers een arbeidsongeval. De helft daarvan was de volgende dag weer aan het werk, maar 1,2 procent van alle werknemers verzuimde vier of meer dagen als gevolg van een arbeidsongeval. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

In 2017 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats met vier of meer dagen verzuim tot gevolg. Dat zijn er meer dan werknemers in de voorafgaande jaren rapporteerden: in 2015 waren dat er 73 duizend. Dat ligt er niet alleen aan dat er in 2017 meer werknemers waren dan in 2015, waardoor dus ook meer werknemers een arbeidsongeval konden krijgen, maar vooral aan het hogere aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2017 ten opzichte van 2015 (1,2 tegenover 0,9 procent).

Arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim
 Arbeidsongevallen met 4 of meer dagen verzuim (x 1 000 arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar) )Arbeidsongevallen met 4 of meer dagen verzuim (marge) (x 1 000 arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar) )
201573{ "low": 66, "high": 80, "name": "2015" }
201681{ "low": 74, "high": 89, "name": "2016" }
201793{ "low": 86, "high": 102, "name": "2017" }
Bron: CBS, TNO (NEA)

Helft arbeidsongevallen in zorg, industrie en handel

De helft van alle arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim doet zich voor in de zorg, industrie en handel. Dat komt deels omdat er veel werknemers in deze bedrijfstakken werkzaam zijn: samen bieden ze werk aan bijna de helft van de werknemers.

Arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim, 2017
 Arbeidsongevallen (x 1 000 arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar))Arbeidsongevallen (marge) (x 1 000 arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar))
Gezondheids- en welzijnszorg17{ "low": 14, "high": 21, "name": "Gezondheids- en welzijnszorg" }
Industrie17{ "low": 14, "high": 21, "name": "Industrie" }
Handel14{ "low": 11, "high": 18, "name": "Handel" }
Vervoer en opslag8{ "low": 6, "high": 11, "name": "Vervoer en opslag" }
Verhuur en zakelijke diensten6{ "low": 5, "high": 9, "name": "Verhuur en zakelijke diensten" }
Horeca6{ "low": 4, "high": 8, "name": "Horeca" }
Openbaar bestuur en overheid5{ "low": 4, "high": 8, "name": "Openbaar bestuur en overheid" }
Onderwijs4{ "low": 3, "high": 6, "name": "Onderwijs" }
Bouwnijverheid4{ "low": 3, "high": 7, "name": "Bouwnijverheid" }
Specialistische zakelijke diensten2{ "low": 1, "high": 4, "name": "Specialistische zakelijke diensten" }
Financiële dienstverlening2{ "low": 1, "high": 4, "name": "Financiële dienstverlening" }
Overige dienstverlening1{ "low": 0, "high": 2, "name": "Overige dienstverlening" }
Cultuur, sport en recreatie1{ "low": 1, "high": 2, "name": "Cultuur, sport en recreatie" }
Verhuur en handel onroerend goed1{ "low": 0, "high": 2, "name": "Verhuur en handel onroerend goed" }
Informatie en communicatie1{ "low": 0, "high": 2, "name": "Informatie en communicatie" }
Waterbedrijven en afvalbeheer1{ "low": 1, "high": 3, "name": "Waterbedrijven en afvalbeheer" }
Landbouw, bosbouw en visserij1{ "low": 1, "high": 3, "name": "Landbouw, bosbouw en visserij" }
Energievoorziening0{ "low": 0, "high": 1, "name": "Energievoorziening" }
Delfstoffenwinning0{ "low": 0, "high": 1, "name": "Delfstoffenwinning" }
Bron: CBS, TNO (NEA)

In de industrie doen zich ook relatief gezien veel arbeidsongevallen voor. In deze bedrijfstak had 1,9 procent van de werknemers in 2017 een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim, tegenover 1,2 procent van alle werknemers. In de handel is dit aandeel met 1,1 procent juist lager dan gemiddeld, in de zorg gelijk aan het gemiddelde over alle bedrijfstakken.

Werknemers met een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim, 2017
 Werknemers met ongeval 4 dgn of meer verzuim (% werknemers met arbeidsongeval (15 tot 75 jaar))
Totaal1,2
Waterbedrijven en afvalbeheer3,4
Vervoer en opslag1,9
Industrie1,9
Landbouw, bosbouw en visserij1,6
Verhuur en handel van onroerend goed1,4
Horeca1,4
Bouwnijverheid1,4
Gezondheids- en welzijnszorg1,2
Verhuur en overige zakelijke diensten1,2
Handel1,1
Openbaar bestuur en overheid0,9
Cultuur, sport en recreatie0,8
Overige dienstverlening0,7
Onderwijs0,7
Specialistische zakelijke diensten0,5
Financiële dienstverlening0,5
Delfstoffenwinning0,5
Energievoorziening0,4
Informatie en communicatie0,3
Bron: CBS, TNO (NEA)

20 duizend behandelingen op spoedeisende hulp

Jaarlijks leiden ongeveer 20 duizend arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim tot een bezoek aan de spoedeisende hulp. In drie kwart van deze gevallen is het meest ernstige letsel een botbreuk, ontwrichting, verstuiking of verrekking, wond of ander oppervlakkig letsel.
In een deel van de arbeidsongevallen ontvangt de werknemer medische hulp op de werkvloer, dit betrof jaarlijks gemiddeld 13 duizend werknemers in 2014/2017. In een op de vijf van deze gevallen was het meest ernstige letsel van psychische aard. Ongeveer even vaak betrof het wonden en oppervlakkig letsel, evenals ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen.

Bezoek aan spoedeisende hulp en medische hulp op werk, 2014/2017
 Spoedeisende hulp (x 1 000 arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim van werknemers (15 tot 75 jaar))Medische hulp op werk (x 1 000 arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim van werknemers (15 tot 75 jaar))
Botbreuken5,51,3
Ontwrichtingen, verstuikingen, verrekkingen4,52,5
Wonden en oppervlakkige letsels4,52,8
Geen onderscheid lichamelijk/psychisch letsel1,52
Ander lichamelijk letsel1,51,3
Psychische schade12,8
Hersenschuddingen en inwendige letsels0,50,8
Soort letsel onbekend0,50
Bron: CBS, TNO (NEA)

De resultaten in dit nieuwsbericht zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.