1 op 8 werknemers ervaart werk als gevaarlijk

Brandweermensen aan het werk
© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
Bijna 950 duizend werknemers deden in 2020 naar eigen zeggen vaak of altijd gevaarlijk werk. Naast koks, politiepersoneel en brandweerlieden geven vooral werknemers met een technisch, transport of logistiek beroep aan dat hun werk gevaarlijk is. Van de werknemers die frequent gevaarlijk werk doen had ruim 9 procent een arbeidsongeval. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die in het laatste kwartaal van vorig jaar werd uitgevoerd door het CBS en TNO.

In 2020 zei 12,8 procent van alle werknemers van 15 tot 75 jaar vaak of altijd gevaarlijk werk te doen. In pre-coronajaren 2018 en 2019 was dit bijna 16 procent. Van alle werknemers kwam 14,4 procent tijdens het werk een enkele keer in een gevaarlijke situatie terecht. Bij de overgrote meerderheid (72,7 procent) was dit nooit het geval. Mannen doen vaker gevaarlijk werk dan vrouwen. Zo deed in 2020 17,5 procent van de mannen vaak of altijd gevaarlijk werk. Bij vrouwen was dit 7,7 procent.

Werknemers (15 tot 75 jaar) naar mate van gevaarlijk werk, 2020
categorieVaak of altijd (% )Bijna nooit of soms (% )
Totaal12,814,4
Man17,516
Vrouw7,712,7
Bron: CBS, TNO

Technische, transport en logistieke beroepen relatief vaak gevaarlijk

In de top-10 van gevaarlijke beroepsgroepen staan vooral beroepen in de techniek, transport en logistiek. Toch zijn het de koks die van alle beroepsgroepen het meest aangeven dat zij tijdens hun werk vaak of altijd te maken hebben met gevaarlijke situaties. In de periode 2018-2020 ging het om bijna 6 op de 10 koks. Vrachtwagenchauffeurs, procesoperators, buschauffeurs, trambestuurders, politiepersoneel, brandweerlieden en bouwarbeiders in de afbouw (waaronder bijvoorbeeld dakdekkers), geven in ruim de helft van de gevallen aan vaak of altijd gevaarlijk werk te moeten doen.

Top-10 gevaarlijke beroepsgroepen werknemers (15 tot 75 jaar), 2018/2020
beroepaltijd of vaak gevaarlijk werk (% altijd of vaak gevaarlijk werk)
Koks58,8
Vrachtwagenchauffeurs56,8
Procesoperators56,6
Buschauffeurs en trambestuurders56,6
Politie en brandweer55,4
Bouwarbeiders afbouw53,7
Dekofficieren en piloten45,8
Loodgieters en pijpfitters45,6
Bedieners mobiele machines45,1
Metaalbewerkers en constructiewerkers42,3
Werknemers totaal14,6
Bron: CBS, TNO

Vaker arbeidsongeval en verzuim onder werknemers met gevaarlijk werk

Werknemers die aangeven vaak of altijd te maken te hebben met gevaarlijke situaties op het werk, hebben ook relatief vaak een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade. In 2020 was 9,3 procent van hen slachtoffer van een arbeidsongeval. Bij werknemers die nooit gevaarlijk werk doen was dat 1,0 procent. Werknemers met gevaarlijk werk verzuimen ook vaker als gevolg van een arbeidsongeval. Van de werknemers die vaak of altijd gevaarlijk werk deden was 4,5 procent slachtoffer van een arbeidsongeval dat leidde tot minimaal één dag verzuim. Bij werknemers die nooit gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren was dit 0,5 procent.

Arbeidsongeval naar mate van gevaarlijk werk, 2020
categorieArbeidsongeval zonder verzuim (% werknemers 15 tot 75 jaar)Arbeidsongeval met minimaal 1 dag verzuim (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Totaal1,31,2
Nooit gevaarlijk werk0,50,5
Bijna nooit of soms gevaarlijk werk2,02,2
Vaak of altijd gevaarlijk werk4,84,5
Bron: CBS, TNO