Minder arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

Alt-tekstMedewerker inspecteert op de olieraffinaarderij
© Adobe
In 2020 vonden 77 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dat zijn er 16 duizend minder dan in 2019. In vervoer en opslag, industrie en in de zorg nam het aantal ongevallen het meest af. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die in samenwerking met TNO wordt uitgevoerd.

In de jaren 2017 tot en met 2019 was het aantal arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar), waarbij minstens vier dagen werd verzuimd, vrijwel gelijk. Daarna nam dit aantal af, van 93 duizend in 2019 naar 77 duizend in 2020. Het percentage werknemers met een arbeidsongeval met minstens vier dagen verzuim daalde van 1,1 naar 0,9.

Arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim
PeriodeArbeidsongevallen met 4 dagen verzuim (x 1 000 arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar))
201573
201681
201793
201891
201993
202077
Bron: CBS, TNO

Grootste daling ongevallen in vervoer en opslag en industrie

De afname van het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim was het grootst in de industrie, en in de bedrijfstak vervoer en opslag. In beide branches was het aantal ongevallen in 2020 met 4 duizend gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In de gezondheids- en welzijnszorg nam het aantal met 3 duizend af, in het onderwijs met 2 duizend. In de handel (14 duizend) en in de zorg (13 duizend) kwamen in 2020 de meeste arbeidsongevallen voor met ten minste vier dagen verzuim. Dat komt deels doordat er veel werknemers in deze branches werkzaam zijn: samen boden ze werk aan een derde van alle werknemers van 15 tot 75 jaar.

Arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim
Bedrijfstak2020 (x 1 000 arbeidsongevallen werknemers (15 tot 75 jaar))2019 (x 1 000 arbeidsongevallen werknemers (15 tot 75 jaar))
Top 10 bedrijfstakken
Handel1415
Gezondheids- en
welzijnszorg
1316
Verhuur en overige
zakelijke diensten
98
Industrie812
Vervoer en opslag711
Bouwnijverheid77
Horeca55
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
45
Onderwijs24
Specialistische zakelijke
diensten
23
Bron: CBS, TNO

Minder arbeidsongevallen veroorzaakt door psychische overbelasting

Bij 13 duizend arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim was de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting, bijvoorbeeld intimidatie of stress. Dit aantal daalde het meest ten opzichte van 2019. Bij de meeste ongevallen op de werkplek was de oorzaak echter van fysieke aard. Zo werden uitglijden, struikelen of een andere val (12 duizend ongevallen), en fysieke overbelasting zoals zwaar tillen, of het maken van een verkeerde beweging (11 duizend), relatief vaak als belangrijkste oorzaak genoemd. Het aantal ongevallen waarbij het letsel ontstond door contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen of lawaai, daalde relatief sterk.

Oorzaak letsel arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim
Oorzaak letsel2020 (x 1 000 arbeidsongevallen werknemers (15 tot 75 jaar))2019 (x 1 000 arbeidsongevallen werknemers (15 tot 75 jaar))
Psychische overbelasting1323
Uitglijden, struikelen
of val
1213
Fysieke overbelasting1111
Anders1012
Een beknelling65
Ergens aan gesneden
of gestoten
66
Val van hoogte54
Door een voorwerp geraakt57
Verkeersongeval op
openbare weg
43
Bedreigd, gebeten, geschopt33
Onbekend12
Stroom, hitte, kou, gevaarlijke
stoffen of lawaai
03
Bron: CBS, TNO