Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
In 2023 kreeg 1,3 procent van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 kwam dit met 6,3 procent het meest voor bij politie en brandweer. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Deze enquête is ingevuld door bijna 62 duizend werknemers.

In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade, bij bijna de helft van hen leidde dit tot één of meer dagen verzuim. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, nam het percentage werknemers met een arbeidsongeval af ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim. Na 2020 is het percentage dat te maken had met een arbeidsongeval vrijwel gelijk gebleven. Ook dat gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim.

Vooral bij politiepersoneel en brandweerlieden vaak ongeval met verzuim

Van alle beroepsgroepen hadden politiepersoneel en brandweerlieden het vaakst te maken met een ongeval tijdens het werk, dat resulteerde in een of meer dagen verzuim. Ook bij reisbegeleiders, in het bijzonder bij conducteurs, kwam dit naar verhouding vaak voor (5,5 procent). Hetzelfde geldt voor slagers, vrachtwagenchauffeurs, en werknemers met een technisch beroep, zoals productiemachinebedieners, timmerlieden, loodgieters en pijpfitters.

Top 10 beroepsgroepen met arbeidsongeval met verzuim, 2021/2023
Beroepsgroepsgroep% van werknemers (15 tot 75 jaar) (% van werknemers (15 tot 75 jaar))
Totaal1,3
Beroepsgroep
Politie en
brandweer
6,3
Reisbegeleiders5,5
Productiemachine-
bedieners
4,7
Timmerlieden4,6
Loodgieters en
pijpfitters
4,5
Slagers4,5
Vrachtwagen-
chauffeurs
4,3
Chauffeurs auto's, taxi's
en bestelwagens
3,8
Hoveniers, tuinders
en kwekers
3,6
Automonteurs3,5

Psychische overbelasting bij 17 procent oorzaak arbeidsongeval

De vaakst genoemde oorzaak voor lichamelijk letsel of geestelijke schade door een arbeidsongeval, was psychische overbelasting (zoals stress of intimidatie); 17 procent van de slachtoffers noemde dit. Dat is het hoogst sinds het begin van de meting van deze oorzaken in 2017 (toen 14 procent). Daarnaast gaf bijna 14 procent van de werknemers met een arbeidsongeval aan dat zij zich gesneden of gestoten hebben, en 12 procent dat zij uitgegleden, gestruikeld, of op een andere manier gevallen zijn.

Belangrijkste oorzaak meest recente arbeidsongeval, 2023¹⁾
Belangrijkste oorzaak van het meest recente arbeidsongeval Werknemers met arbeidsongeval (% van werknemers met arbeidsongeval)
Psychische overbelasting16,6
Gesneden of gestoten13,7
Overige oorzaken13,3
Uitgegleden, gestruikeld
of gevallen
12,1
Bedreigd, gebeten
of geschopt
10,4
Fysieke overbelasting8,5
Door voorwerp geraakt7,1
Beknelling5,5
Verkeersongeval op
openbare weg
4,6
Stroom, hitte, kou, gevaarlijke
stoffen of lawaai
4,3
Val van hoogte
(ladder, steiger)
3,9
¹⁾In de afgelopen twaalf maanden.

Medische hulp bij 2 op de 3 werknemers met ongeval

Aan werknemers die in 2023 een arbeidsongeval hadden, is gevraagd of zij daardoor medische hulp nodig hebben gehad. Bij 68 procent was - na het meest recente arbeidsongeval - medische hulp nodig. De grootste groep (31 procent) bezocht als gevolg van dat ongeval een huisarts of praktijkondersteuner.

Medische hulp bij meest recente arbeidsongeval, 2023¹⁾
Medische hulp bij ongeval% van werknemers
met arbeidsongeval (% werknemers (15 tot 75 jaar))
Geen medische hulp gehad32,4
Medische hulp gehad:
Bij huisarts of
praktijkondersteuner
31,4
Op het werk20,5
Op (spoedeisende) eerstehulpafdeling
van ziekenhuis
11,8
Bij fysiotherapeut10,8
Bij een coach, psycholoog
of ggz-hulpverlener
9,5
In ziekenhuis of andere kliniek
(zonder verblijf nacht)
7,9
Ergens anders4,5
In ziekenhuis of andere kliniek
(met ten minste een nacht verblijf)
1,6
¹⁾In de afgelopen twaalf maanden.

Meeste werknemers te spreken over de veiligheid op het werk

De meerderheid van de werknemers is te spreken over de veiligheid op het werk; zo gaf 80 procent van hen aan dat men zich op het werk houdt aan de regels over veilig werken. 5 procent van de werknemers zei dat men zich hier niet aan houdt, en 15 procent had hierover geen uitgesproken mening.

Volgens 93 procent van alle werknemers waren er geen extra maatregelen nodig op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen. Werknemers in de landbouw, industrie, en vervoer en opslag zijn hierover wat minder positief dan gemiddeld; van hen vond 12 procent dat er juist wel aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.