Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

Vrachtwagens staan klaar om de Ferry Princess Seaways van rederij DFDS op te gaan voor de afvaart naar NewCastle in Engeland.
© ANP / Olaf Kraak Fotografie
In 2021 had 2,8 procent van de werknemers in transport- en logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines, een arbeidsongeval met verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers lag dit op 1,3 procent. Bijna een op de vijf werknemers met een arbeidsongeval noemde psychische overbelasting, bijvoorbeeld door intimidatie of stress, als belangrijkste oorzaak. Dat meldt het CBS op basis van een onderzoek naar arbeidsongevallen onder werknemers.

In 2021 hadden 196 duizend werknemers (15 tot 75 jaar) een ongeval tijdens het werk, wat bij 100 duizend werknemers leidde tot één of meerdere dagen verzuim. Naast werknemers in transport- en logistieke beroepen, was het percentage werknemers met een arbeidsongeval met minstens een dag verzuim ook relatief hoog onder werknemers met een technisch (2,5 procent) of agrarisch beroep (2,2 procent). Bij de technische beroepen ging het onder andere om timmerlieden en productiemachinebedieners. Met 0,4 procent was het verzuim als gevolg van een ongeval op de werkvloer het laagst onder ICT’ers.

Het hogere ongevalspercentage onder werknemers in technische beroepen hangt onder meer samen met lawaai in de werkomgeving, en met het fysiek belastende werk. Werknemers in transportberoepen hebben niet alleen lichamelijk zwaar werk, ze werken ook relatief vaak in ploegendiensten, en hebben minder te zeggen over de manier waarop ze werken.

Arbeidsongevallen met verzuim, 2021
Beroepsklasse% van werknemers (% werknemers (15 tot 75 jaar))
Beroepsklasse
Transport en logistiek2,8
Technisch2,5
Agrarisch2,2
Dienstverlenend1,8
Zorg en welzijn1,4
Overige beroepen1,4
Openbaar bestuur,
veiligheid en justitie
1,3
Commercieel0,9
Pedagogisch0,9
Managers0,6
Bedrijfseconomisch
en administratief
0,6
Creatief en taalkundig0,6
ICT0,4
Bron: CBS, TNO

Psychische overbelasting vaakst genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Volgens 19 procent van de werknemers die in 2021 minstens een dag verzuimden als gevolg van een arbeidsongeval, was psychische overbelasting bij het meest recente ongeval de belangrijkste oorzaak. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om intimidatie of stress. Van alle werknemers met psychische overbelasting werkte de grootste groep in een zorg- of welzijnsberoep. Bij de meeste ongevallen op de werkplek was er echter een andere oorzaak. Zo noemden werknemers als oorzaak van een ongeval met verzuim ook relatief vaak uitglijden, struikelen of een andere val (15 procent), en fysieke overbelasting, zoals zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging (14 procent).

Belangrijkste oorzaak meest recente arbeidsongeval met verzuim, 2021
Belangrijkste oorzaak meest recente arbedsongeval met verzuim% van werknemers (% werknemers (15 tot 75 jaar))
Psychische overbelasting19
Uitglijden, struikelen of andere val15
Fysieke overbelasting14
Letsel op andere wijze ontstaan12
Ergens aan gesneden, gestoten10
Door voorwerp geraakt8
Val van hoogte6
Beknelling6
Door iemand bedreigd,
gebeten, geschopt
5
Verkeersongeval op openbare weg4
Contact met stroom, hitte, kou,
gevaarlijke stoffen, lawaai
2
Bron: CBS, TNO

Minder arbeidsongevallen tijdens coronajaren

Voor de uitbraak van de coronapandemie lag het aandeel werknemers met een ongeval tijdens het werk tussen 3,0 en 3,4 procent. In het eerste coronajaar (2020) nam dit af tot 2,5 procent. Ondanks een lichte toename in 2021 (tot 2,6 procent), bleef het niveau van arbeidsongevallen nog onder dat van voor corona. Ook het percentage werknemers dat ten minste een dag verzuimde door een arbeidsongeval was in 2021 met 1,3 nog altijd lager dan voor 2020.

Arbeidsongevallen
PeriodeSlachtoffer van een of meer arbeidsongevallen (% werknemers (15 tot 75 jaar))Slachtoffer van een of meer arbeidsongevallen met een of meer dagen verzuim (% werknemers (15 tot 75 jaar))
201531,4
201631,4
20173,41,6
20183,11,5
20193,31,5
20202,51,2
20212,61,3
Bron: CBS, TNO