Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen

Stratenmakers aan het werk
© Hollandse Hoogte
In 2017 had 1,6 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar een arbeidsongeval dat tot minimaal één dag verzuim leidde. In 2015 was dat nog 1,4 procent. Onder zelfstandig ondernemers was dit met 1,2 procent iets lager, en bleef het gelijk. De jongste werknemers hadden het vaakst een arbeidsongeval met verzuim. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.

Onder zelfstandig ondernemers met personeel had 0,7 procent in 2017 een arbeidsongeval met verzuim. Dit was nagenoeg gelijk in 2015. Onder zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) was dit aandeel in beide jaren 1,3 procent. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden.

Werkenden met een arbeidsongeval met ten minste een dag verzuim
 2017 (% 15- tot 75-jarigen)2015 (% 15- tot 75-jarigen)
Werknemers1,61,4
Zelfstandig ondernemers1,21,2
Waarvan
Zelfstandig ondernemers zonder personeel1,31,3
Zelfstandig ondernemers met personeel0,70,8
Bron: CBS, TNO
 

Jongste werknemers vaker arbeidsongeval met verzuim

Jongere werknemers (15 tot 25 jaar) hadden in 2017 vaker een arbeidsongeval met verzuim dan oudere werknemers. Dit hangt samen met andere verschillen tussen jong en oud. Jongere werknemers zijn bijvoorbeeld vaker uitzendkracht dan oudere werknemers, en uitzendkrachten hebben vaker een arbeidsongeval dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

Werknemers met een arbeidsongeval met ten minste een dag verzuim, 2017
LeeftijdscategorieWerknemers met arbeidsongeval (% )
15 tot 25 jaar1,9
25 tot 35 jaar1,7
35 tot 45 jaar1,6
45 tot 55 jaar1,4
55 tot 65 jaar1,6
65 tot 75 jaar1,2
Bron: CBS, TNO
 

In Nederland minder ernstige arbeidsongevallen dan gemiddeld EU

In 2016 deden zich in de 28 EU-landen gemiddeld 1,7 duizend arbeidsongevallen met ten minste vier dagen verzuim per 100 duizend werknemers voor. Nederland zit met 1,3 duizend onder dit EU-gemiddelde. Ten opzichte van 2015 is het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim zowel in Nederland als in de Europese Unie gestegen. Toen telde Nederland ruim 1,2 duizend arbeidsongevallen per 100 duizend werknemers, tegenover een EU-gemiddelde van ruim 1,6 duizend per 100 duizend.

Arbeidsongevallen* met ten minste vier dagen verzuim, 2016
EU-landAantal arbeidsongevallen per 100 duizend werknemers (per 100 duizend werknemers (15- tot 75-jarigen))
Portugal3589
Frankijk 3409
Spanje3210
Luxemburg2511
Italië2117
Oostenrijk2102
Duitsland2079
België1972
Finland1860
Denemarken1813
Europese Unie (EU-28)1699
Slovenië1557
Malta1507
Nederland1304
Estland1210
Kroatië984
Tsjechië922
Verenigd Koninkrijk865
Zweden796
Ierland769
Hongarije722
Cyprus717
Polen538
Slowakije533
Litouwen333
Letland236
Griekenland229
Roemenië87
Bulgarije76
Bron: CBS, Eurostat
*Gestandaardiseerd