Auteur: Astrid Pleijers, Jesper van Thor

Arbeidsongevallen en beroep

Over deze publicatie

Dit artikel onderzoekt de samenhang tussen het beroep dat iemand uitoefent en de kans op een arbeidsongeval tijdens het werk. Aan de hand van multivariate analyse wordt voor de periode 2014 tot en met 2021 vastgesteld hoe het percentage werknemers met een arbeidsongeval met verzuim verschilt tussen beroepen. Hierbij is ook gecorrigeerd voor kenmerken van het bedrijf of werk en achtergrondkenmerken van de werknemer. Daarnaast biedt dit artikel een overzicht van de meest actuele uitkomsten die het CBS heeft over arbeidsongevallen. Het artikel gaat in op het percentage werknemers en zelfstandig ondernemers met een arbeidsongeval, de ontwikkeling hiervan, dodelijke arbeidsongevallen en de positie van Nederland in EU-perspectief als het gaat om ernstige ongevallen tijdens het werk. Ook komen zelfgerapporteerde oorzaken, letsels en medische behandeling van arbeidsongevallen aan bod voor zowel werknemers als zelfstandig ondernemers.