Arbeidsongevallen vooral in landbouw, horeca en bouw

Werknemers in de landbouw, horeca of bouwnijverheid lopen meer kans een arbeidsongeval te krijgen dan werknemers in andere sectoren. In 2014 liepen 6 á 7 van de 100 werknemers er letsel op door een ongeval. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in alle sectoren (3,4 procent), meldt CBS.

Horeca: vooral veel ongevallen zonder verzuim

Niet elk ongeval leidt tot verzuim. De helft van de werknemers die ermee te maken krijgen is de volgende dag weer aan de slag. Vooral in de horeca komt het vaak voor dat werknemers niet verzuimen na een ongeluk. Het gaat dan bijvoorbeeld om koks, keukenhulpen en kelners die zich gesneden, gestoten of verbrand hebben.

Hoewel de kans op een arbeidsongeval in de horeca aanzienlijk groter is dan in de meeste andere bedrijfstakken, scheelt het percentage werknemers dat verzuimt na een ongeval weinig met het gemiddelde over alle bedrijfstakken. In de landbouw en bouwnijverheid is dat percentage wel bovengemiddeld.

Werknemers met een arbeidsongeval, 2014
 

Half procent werknemers loopt geestelijke schade op

Een arbeidsongeval kan ook leiden tot geestelijke schade. Vooral in de zorg komt dit verhoudingsgewijs veel voor. Vorig jaar had een op de honderd werknemers er een arbeidsongeval waarbij geestelijke schade het ernstigste letsel was. Te denken valt aan sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders die zijn bedreigd, geschopt of gebeten. Over het algemeen hebben werknemers vaker een arbeidsongeval waarbij lichamelijk letsel het ernstigst is (2,2 procent) dan met geestelijke schade als ernstigste gevolg (0,5 procent).

Letsel van meest recente arbeidsongeval van werknemers, 2014

Bij geestelijke schade langer uit de roulatie

Werknemers hervatten hun werk eerder na een arbeidsongeval met lichamelijk letsel dan bij geestelijke schade. In het eerste geval is ruim de helft van de werknemers dezelfde of de volgende dag weer aan de slag. In het tweede geval werken nog geen 4 van de 10 werknemers de volgende dag weer. Een derde is dan een maand of langer thuis. Bij lichamelijk letsel is dat 6 procent.

De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die wordt uitgevoerd door CBS en TNO. De uitkomsten met betrekking tot arbeidsongevallen zijn niet vergelijkbaar met eerdere jaren van de NEA, vanwege methodologische wijzigingen.