Zoekresultaten

100 resultaten voor keyword:arbeidsomstandigheden
100 resultaten voor keyword:arbeidsomstandigheden

Pagina 2 van 4

CBS en TNO: Zelfstandig ondernemers tevredener over werk dan werknemers

Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers. Dat geldt vooral voor zelfstandigen die in dienstverlenende sectoren actief zijn. Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig...

Artikelen

Werknemers ervaren minder zelfstandigheid

Het aandeel werknemers dat aangeeft het eigen werk zelf te kunnen regelen, is de afgelopen jaren gedaald. Vooral werknemers die nog maar kort in dienst zijn ervaren minder zelfstandigheid.

Artikelen

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken heeft in 2010 op bescheiden schaal ingang gevonden. Drie op de tien werknemers verrichten incidenteel thuis werkzaamheden voor de werkgever. 16 procent werkt in...

Artikelen

Duur meest recente verzuimgeval werknemers, 2014-2017

De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Cijfers

AZW-breed: reden van werkgerelateerd ziekteverzuim van werknemers, 2022

Deze tabel bevat cijfers over de reden van het werkgerelateerd ziekteverzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar, AZW-breed. De gegevens zijn afkomstig van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden...

Cijfers

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2019

Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid?

Publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2007

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Werknemers met zorgen over baanbehoud

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan, in 2016 was dat 24 procent.

Cijfers

Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2015

methodologisch rapport over de Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2015

Publicaties

Beeldschermwerk werknemers 2019

Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd hoeveel uur per werkdag zij gemiddeld aan een beeldscherm werken. Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.

Cijfers

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen...

Publicaties

Verzuim werknemers vaste arbeidsrelatie, 2015/2017

De gemiddelde verzuimfrequentie van werknemers met een vaste arbeidsrelatie naar bedrijfssector en vestigingsgrootte, 2015/2017

Cijfers

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten, 2017

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten bij het laatste verzuimgeval op basis van NEA 2017.

Cijfers

Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2017

Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2017

Artikelen

Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2021. De gegevens zijn...

Cijfers

AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021

Deze tabel bevat gegevens over ziekteverzuim volgens werknemers van 15 t/m 75 jaar in de periode 2014 -2021 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Cijfers

Ziekteverzuim en werkdruk in kinderopvang toegenomen na coronaperiode

Een meerderheid van de werknemers in de kinderopvang vindt de werkdruk (zeer) hoog. In het tweede kwartaal van 2022 ging het om 61 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het CBS dit in 2019...

Artikelen

Gezonde werknemers denken langer door te kunnen werken

Werknemers van 45 tot 65 jaar met een goede gezondheid denken in hun huidige werk langer te kunnen doorwerken.

Artikelen

Vaker andere arbeidsomstandigheden bij gescheiden personen

Werkenden die zijn gescheiden werken vaker buiten kantooruren of in een flexibele arbeidsrelatie dan werkenden die bij elkaar wonen. Gescheiden werknemers zijn bovendien vaker ziek.

Artikelen

Ziekteverzuim verpleging, verzorging en thuiszorg hoogst sinds 2010

n het tweede kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg 7,9 procent. Dat is het hoogste percentage in het tweede kwartaal sinds 2010,...

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2006

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021

Deze tabellenset beschrijft voor vrouwelijke werknemers in de overgang in 2021 in welke mate overgangsklachten van invloed zijn op het werk, of zij dit bespreken en of zij behoefte hebben aan meer...

Cijfers
Artikelen