Zoekresultaten

92 resultaten voor keyword:arbeidsomstandigheden
92 resultaten voor keyword:arbeidsomstandigheden

Pagina 3 van 4

Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed

In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken.

Artikelen

Kwaliteit arbeidsomstandigheden goed in beeld

werknemers en werkgevers te stimuleren om werk te maken van gezond en veilig werken en om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017

Methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 en overzicht van resultaten

Publicaties

Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2017

Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2017

Artikelen

Laagste ziekteverzuim in de horeca

In de horeca is het ziekteverzuim het laagst, onder meer door het hoge aandeel jonge werknemers in deze bedrijfstak.

Artikelen

Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken

Samenhang tussen ziekteverzuim van werknemers en verschillende kenmerken van werknemers en hun werk.

Artikelen

Werknemers: vaker minder goede arbeidsomstandigheden

Werknemers in Nederland ervaarden de laatste jaren minder autonomie en vonden minder uitdaging in het werk

Artikelen

Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2016

Methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016 en overzicht van resultaten

Publicaties

Bezorgdheid om baanbehoud onder werknemers neemt af

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan; in 2016 was dat 24%, in 2013 nog 34%.

Artikelen

Koks voelen meeste druk om snel te werken

In verscheidene beroepen wordt een hoge werkdruk ervaren; de aard van die werkdruk verschilt per beroepsgroep

Artikelen

Vier op de tien werken regelmatig buiten kantoortijden

Vier op de tien werknemers werken regelmatig buiten kantoortijden. Dat ligt boven het gemiddelde van de 28 EU-landen.

Artikelen

Gezonde werknemers denken langer door te kunnen werken

Werknemers van 45 tot 65 jaar met een goede gezondheid denken in hun huidige werk langer te kunnen doorwerken.

Artikelen

Thuiswerken door werknemers en zelfstandigen

Incidenteel en gewoonlijk thuiswerken door werknemers en zelfstandigen.

Artikelen

Aantal arbeidsongevallen Nederland onder gemiddelde EU

Van de werknemers in Nederland verzuimde 1,4 procent in 2015 ten minste een dag door een ongeval op het werk

Artikelen

Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2015

methodologisch rapport over de Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2015

Publicaties

Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat...

Artikelen

Zelfstandig ondernemers dragen bij aan veerkracht economie

CBS en TNO brengen vandaag de eerste resultaten uit van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015  (ZEA). De ZEA is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. CBS en TNO...

Artikelen

CBS en TNO: Zelfstandig ondernemers tevredener over werk dan werknemers

Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers. Dat geldt vooral voor zelfstandigen die in dienstverlenende sectoren actief zijn. Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig...

Artikelen

Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2014

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2014 voerden het CBS en TNO de tiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van...

Publicaties

CBS en TNO verbreden samenwerking

Vandaag worden in Den Haag door TNO en CBS de handtekeningen gezet onder een nieuw samenwerkingsconvenant voor de periode 2015 – 2018. Het nieuw te sluiten convenant is een verbreding van eerder...

Artikelen

CBS en TNO lanceren 10e editie Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

CBS en TNO voeren in oktober de 10e editie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland.

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Werknemers ervaren minder zelfstandigheid

Het aandeel werknemers dat aangeeft het eigen werk zelf te kunnen regelen, is de afgelopen jaren gedaald. Vooral werknemers die nog maar kort in dienst zijn ervaren minder zelfstandigheid.

Artikelen

Aandeel thuiswerkers toegenomen

Het aandeel thuiswerkers is de afgelopen jaren gestegen tot bijna één op de drie in 2012. Daarnaast kon vorig jaar de helft van de werknemers regelmatig verlof opnemen wanneer men dat wilde en kon...

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties