Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit
86 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit

Pagina 1 van 4

AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit

Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2023

Artikelen

Opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn, ondanks grotere uitstroom

In zorg en welzijn zijn er 21 duizend werknemers bij gekomen tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. De uitstroom uit de bedrijfstak is vanaf het midden van 2021 sneller...

Artikelen

Loopbanen van gediplomeerden in zorg en welzijn

Analyse van het verloop van loopbanen in zorg en welzijn aan de hand van sequentieplots.

Artikelen

Welke niet-werkenden hebben de grootste kans op werk?

Dit artikel beschrijft de baanvindkans van niet-werkenden. Gekeken is naar onder meer demografische kenmerken, duur van de niet-werkzaamheid, onderwijsniveau, arbeidsbelemmering, binding met de...

Publicaties

AZW-smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2022

AZW-smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2022.

Cijfers

AZW-breed: uitstroom werknemers van gecertificeerde instellingen, 2019KW01-2022KW04

AZW-Breed; Uitstroom van werknemers uit Gecertificeerde Instellingen (GI), 1e kwartaal 2019 - 4e kwartaal 2022.

Cijfers

AZW breed; uitstroom naar pensioen kwartaal op kwartaal, 2010-2022

Arbeidsmobiliteit van werknemers in zorg en welzijn breed naar pensioen: mobiliteitskenmerken, branche, kwartaal op kwartaal 2010-2022

Cijfers

Meer werknemers in kinderopvang, maar vacaturegraad hoger dan ooit

Tussen 2019 en 2022 zijn er in de kinderopvang 20 duizend werknemers bij gekomen, maar dat was niet voldoende om aan de stijgende vraag naar personeel te voldoen

Artikelen

AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2019.

Zorg en welzijn smal; werknemers en zelfstandigen naar kenmerken van werknemers en zelfstandigen, branche en regio, 2012-2019

Cijfers

AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021

Deze tabel bevat gegevens over de samenhang tussen de werkbeleving van werknemers in de zorg- en welzijnssector en hun mobiliteit in de periode 2020-2021 aan de hand van informatie uit de tweede...

Cijfers

Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen

Jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt hebben een minder stabiele loopbaan naarmate ze lager zijn opgeleid. Lager opgeleide jongeren hebben vaker langdurig geen werk en maken minder vaak de...

Artikelen

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Dit artikel analyseert de loopbanen van jongeren die in de periode 1983 tot en met 1985 geboren zijn vanaf het moment dat ze 23 zijn tot en met hun 32e levensjaar met behulp van sequentieanalyse.

Publicaties

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Loopbanen worden traditioneel geanalyseerd met tabellen die aangeven welke arbeidsmarktposities groepen door de tijd hebben.

Artikelen

Werknemer; wisseling van werkgever

Wisseling van werkgever, verandering van baan, tijdelijk en vast werk ander werk, wisseling tijdelijke en vaste arbeidsrelatie, wisseling baan

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Wisseling beroep, verandering beroep, verandering functie, functieniveau functie wisseling, dynamiek beroep, beroepsniveau, baanwisseling

Cijfers

Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona

Anders dan in 2020, toen werknemers na het uitbreken van de coronapandemie minder vaak overstapten naar een andere werkgever, wisselden werknemers in 2021 weer vaker van baan. Ook kwamen zij minder...

Artikelen

AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2021

Arbeidsmobiliteit van werknemers in zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2021.

Cijfers

Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid

AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.

Cijfers

Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021

In deze publicatie wordt van de onderzoekspopulatie, personen van 15 tot 75 jaar woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland, vastgesteld wat hun binding met de arbeidsmarkt is, waarbij...

Cijfers

Spanning op arbeidsmarkt lijkt niet samen te hangen met hogere fricties

Spanning op arbeidsmarkt lijkt niet samen te hangen met hogere fricties

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers

AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19

AZW: uitstroom nieuwe medewerkers uit zorg en welzijn na twee jaar, opleiding, 2010/'11 - 2018/'19

Artikelen

AZW(-smal): uitstr. Werkn. econ.sector, opl.niv., 25-55 jaar, 2016-2020

AZW(-smal): uitstroom werknemers naar economische sector, opleidingsniveau, leeftijdsselectie 25-55 jaar, 2016-2020

Artikelen

Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021

Aantallen werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg (SBI 86923), 1e kwartaal 2019 t/m 3e kwartaal 2021

Cijfers

Minder wisseling van baas in coronatijd, vooral in horeca meer uitstroom

Minder werknemers stapten over naar een andere werkgever tijdens de coronacrisis. Van de werknemers die er eind januari 2020 waren (8,0 miljoen), had 12,9 procent een jaar later een baan bij een...

Artikelen