Zoekresultaten

42 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit
42 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit

Pagina 1 van 2

AZW-breed: Uitstroom naar bedrijfstak, branche, leeftijd, 2019KW01-2023KW03

AZW-breed: Uitstroom uit zorg en welzijn naar andere bedrijfstakken, branche, leeftijd, 1e kwartaal 2019 - 3e kwartaal 2023.

Cijfers

AZW: In- en uitstroom werknemers per bedrijfstak, 2016KW01-2023KW03

AZW; Instroom en uitstroom werknemers per bedrijfstak, inclusief zorg en welzijn smal, 1e kwartaal 2016 tot en met 3e kwartaal 2023. Cijfers over werknemers van 25 tot 35 jaar.

Cijfers

AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4

Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 3e kwartaal 2023

Cijfers

AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023

AZW-smal; mutaties in arbeidsmarktpositie en BIG-inschrijving van verpleegkundigen, 2020-2023

Cijfers

AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023

Tabellen over de mobiliteit van werknemers in zorg en welzijn tussen mei 2022 en mei 2023, uitgesplitst naar cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden functies.

Cijfers

Loopbanen van gediplomeerden in zorg en welzijn

Analyse van het verloop van loopbanen in zorg en welzijn aan de hand van sequentieplots.

Artikelen

AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector

AZW; Instroom en uitstroom werknemers per economische sector, inclusief zorg en welzijn smal, 1e kwartaal 2016 tot en met 3e kwartaal 2023.

Cijfers

Opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn, ondanks grotere uitstroom

In zorg en welzijn zijn er 21 duizend werknemers bij gekomen tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. De uitstroom uit de bedrijfstak is vanaf het midden van 2021 sneller...

Artikelen

Welke niet-werkenden hebben de grootste kans op werk?

Dit artikel beschrijft de baanvindkans van niet-werkenden. Gekeken is naar onder meer demografische kenmerken, duur van de niet-werkzaamheid, onderwijsniveau, arbeidsbelemmering, binding met de...

Publicaties

Meer werknemers in kinderopvang, maar vacaturegraad hoger dan ooit

Tussen 2019 en 2022 zijn er in de kinderopvang 20 duizend werknemers bij gekomen, maar dat was niet voldoende om aan de stijgende vraag naar personeel te voldoen

Artikelen

Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien

Een overzicht van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt in de jaren tien, waarbij de stromen tussen de verschillende bedrijfstakken worden belicht

Publicaties

Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen

Jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt hebben een minder stabiele loopbaan naarmate ze lager zijn opgeleid. Lager opgeleide jongeren hebben vaker langdurig geen werk en maken minder vaak de...

Artikelen

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Dit artikel analyseert de loopbanen van jongeren die in de periode 1983 tot en met 1985 geboren zijn vanaf het moment dat ze 23 zijn tot en met hun 32e levensjaar met behulp van sequentieanalyse.

Publicaties

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Loopbanen worden traditioneel geanalyseerd met tabellen die aangeven welke arbeidsmarktposities groepen door de tijd hebben.

Artikelen

Werknemer; wisseling van werkgever

Wisseling van werkgever, verandering van baan, tijdelijk en vast werk ander werk, wisseling tijdelijke en vaste arbeidsrelatie, wisseling baan

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Wisseling beroep, verandering beroep, verandering functie, functieniveau functie wisseling, dynamiek beroep, beroepsniveau, baanwisseling

Cijfers

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek, -wisselingen per kwartaal en jaar

Cijfers

Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona

Anders dan in 2020, toen werknemers na het uitbreken van de coronapandemie minder vaak overstapten naar een andere werkgever, wisselden werknemers in 2021 weer vaker van baan. Ook kwamen zij minder...

Artikelen

Spanning op arbeidsmarkt lijkt niet samen te hangen met hogere fricties

Spanning op arbeidsmarkt lijkt niet samen te hangen met hogere fricties

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers

AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19

AZW: uitstroom nieuwe medewerkers uit zorg en welzijn na twee jaar, opleiding, 2010/'11 - 2018/'19

Artikelen

AZW(-smal): uitstr. Werkn. econ.sector, opl.niv., 25-55 jaar, 2016-2020

AZW(-smal): uitstroom werknemers naar economische sector, opleidingsniveau, leeftijdsselectie 25-55 jaar, 2016-2020

Artikelen

Minder wisseling van baas in coronatijd, vooral in horeca meer uitstroom

Minder werknemers stapten over naar een andere werkgever tijdens de coronacrisis. Van de werknemers die er eind januari 2020 waren (8,0 miljoen), had 12,9 procent een jaar later een baan bij een...

Artikelen

Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

Dit artikel beschrijft hoe de arbeidsdynamiek van werknemers veranderde tijdens de coronacrisis. Gekeken wordt naar de veranderingen ten opzichte van een maand later en ten opzichte van een jaar...

Publicaties

Promotieonderzoek nuanceert zwart-wit beeld over flexwerk

Nederland is één van de Europese koplopers als het gaat om flexwerken.

Artikelen