Auteur: Lucille Mattijssen, Ruben van Gaalen, Zafer Büyükkececi

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Over deze publicatie

Loopbanen worden traditioneel geanalyseerd met tabellen die aangeven welke arbeidsmarktposities groepen door de tijd hebben. Met sequentieanalyse kunnen individuele loopbanen als één geheel in kaart gebracht en geanalyseerd worden. Dit toont de dynamiek in de loopbanen en geeft zo een beter beeld van het werkelijke verloop. Dit artikel analyseert de loopbanen van jongeren die in de periode 1983 tot en met 1985 geboren zijn vanaf het moment dat ze 23 zijn tot en met hun 32e levensjaar. Het laat zien hoe sequentieanalyse nieuwe inzichten geeft in de diversiteit van de loopbanen. De analyse brengt ook verschillen naar geslacht en opleidingsniveau in kaart. Hieruit blijkt dat de verschillen tussen mannen en vrouwen beperkt zijn, maar de verschillen naar opleidingsniveau groot: laagopgeleiden hebben minder stabiele loopbanen dan middelbaar en hoogopgeleiden. Vooral laagopgeleide vrouwen hebben vaak loopbanen die gekenmerkt worden door niet werken. Tot slot wordt er een typologie van vroege loopbanen gemaakt die laat zien welke soorten vroege loopbanen er kunnen worden onderscheiden.