Auteur: Jannes de Vries, Robert de Vries

Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien

Een overzicht van werknemersstromen

Over deze publicatie

Dit artikel geeft aan de hand van de dynamiek van werknemers een beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de jaren tien. Aanvankelijk werd die periode gekenmerkt door de gevolgen van de financiële crisis. Het aantal werknemers daalde, maar rond 2015 zette het herstel in. In dit artikel wordt onderzocht hoe de werknemersdynamiek zich ontwikkelde in de jaren tien en hoe deze eind jaren tien verschilde tussen bedrijfstakken.