AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19

thumbnail poppetjes, hartje, kruisje
In deze tabellen wordt van cohorten studenten 2 jaar na inclusie (instroom of diplomering) gekeken of zij nog werkzaam zijn als werknemer in zorg en welzijn. Er wordt gekeken naar cohorten over een periode van studiejaren van 2010/'11 (peildatum oktober 2010) tot en met 2017/'18 (voor gediplomeerden) en 2018/'19 (voor ingestroomde studenten).

Bij de instromers is het tevens van belang dat de persoon bij instroom werkzaam was in zorg en welzijn en 1 jaar voorafgaand aan de instroom op de opleiding niet. Voor de gediplomeerden wordt bekeken of de persoon na diplomering (t0) werkzaam was in zorg en welzijn; alleen gediplomeerden werkzaam in zorg en welzijn (t0) zijn meegenomen in deze analyse.

De studie-instroom wordt bepaald op 1 oktober van getoonde studiejaar, de diplomering wordt bekeken over het gehele getoonde studiejaar. Er wordt een onderscheid gemaakt naar opleiding, onderwijsvorm en respectievelijk zorg en welzijn breed of smal.
Een aantal opleidingen op mbo- en hbo-niveau wordt uitgelicht; dit zijn veelal opleidingen die opleiden voor een functie in het primaire proces binnen zorg en welzijn, namelijk:

  • Verpleegkunde (hbo)
  • Verpleegkunde (mbo)
  • Verzorgende ig (mbo)
  • Maatschappelijke zorg (mbo)
  • Pedagogisch werk (mbo)
  • Sociaal werk, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijk Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (hbo)

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl