Minder wisseling van baas in coronatijd, vooral in horeca meer uitstroom

6763443868454b327545307049416f456479493172513d3d
© CBS
Minder werknemers stapten over naar een andere werkgever tijdens de coronacrisis. Van de werknemers die er eind januari 2020 waren (8,0 miljoen), had 12,9 procent een jaar later een baan bij een andere werkgever (1,0 miljoen). In 2019 lag dit op 15,1 procent (1,2 miljoen). In de horeca nam het aandeel werknemers dat in dezelfde baan bleef het meeste af, terwijl het aandeel dat geen werknemersbaan meer had het meeste toenam. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers, gepubliceerd in het artikel ‘Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown’, in de reeks Statistische Trends.

Het aandeel werknemers dat een jaar na dato niet meer in loondienst was, was iets groter dan in voorgaande jaren. In 2020 ging het om 10,4 procent van de werknemers (837 duizend), tegen 9,0 procent in 2019 (717 duizend). Het aandeel van de werknemers dat in dezelfde baan bij dezelfde werkgever bleef, was een fractie hoger: 76,7 procent tegen 75,9 procent in 2019. Waar 2020 en 2019 sterk verschillen qua dynamiek, is het verschil tussen 2019 en 2018 minimaal.

Arbeidsmarktpositie werknemers 1 jaar later, januari
Jaar2018 (%)2019 (%)2020 (%)
In dezelfde baan gebleven76,075,976,7
Doorgestroomd naar baan
bij andere werkgever
15,415,112,9
Uitgestroomd (geen
werknemersbaan meer)
8,69,010,4

In horeca grootste daling van ‘blijvers’

In sommige bedrijfstakken daalde het percentage werknemers dat bij dezelfde werkgever bleef. De sterkste daling kende de horeca, gevolgd door cultuur, sport en recreatie. Eind januari 2020 werkten in de horeca 395 duizend werknemers en in de cultuur, sport en recreatie 119 duizend.

Het aandeel werknemers dat aanbleef, daalde in de horeca van 57,1 procent in 2019 naar 49,9 procent in 2020. Het aandeel horecawerknemers dat doorstroomde naar een andere werkgever (binnen of buiten de horeca) daalde van 27,5 naar 25,0 procent, terwijl het aandeel dat een jaar later geen werknemersbaan meer had, steeg van 15,4 naar 25,0 procent.

Arbeidsmarktpositie werknemers 1 jaar later voor enkele bedrijfstakken, januari
   In dezelfde baan gebleven (%)Doorgestroomd naar baan
bij andere werkgever (%)
Uitgestroomd (geen
werknemersbaan meer) (%)
Horeca201856,328,914,8
Horeca201957,127,515,4
Horeca202049,925,025,0
Cultuur,sport
en recreatie
201871,717,710,6
Cultuur,sport
en recreatie
201972,017,210,9
Cultuur,sport
en recreatie
202067,216,316,5
Verhuur en overige
zakelijke diensten
201850,232,017,8
Verhuur en overige
zakelijke diensten
201948,032,319,7
Verhuur en overige
zakelijke diensten
202049,228,422,4
Gezondheids-
en welzijnszorg
201881,912,55,6
Gezondheids-
en welzijnszorg
201982,212,25,6
Gezondheids-
en welzijnszorg
202083,111,06,0
Handel201872,718,19,2
Handel201972,317,99,8
Handel202075,414,010,7

Minder doorstroom binnen de horeca

Veel horecawerknemers wisselen nogal eens van werkgever, veelal binnen dezelfde branche. Zo stroomde 29,0 procent van alle werknemers van eet- en drinkgelegenheden die in 2019 van werkgever wisselden door naar andere eet- en drinkgelegenheden. In 2020 was dat maar 19,2 procent van in totaal 82 duizend werknemers die van werkgever wisselden. Ook het percentage werknemers dat doorstroomde naar een baan in de logiesverstrekking nam af.

Het aandeel werknemers dat doorstroomde vanuit eet- en drinkgelegenheden naar de detailhandel steeg daarentegen van 14,6 procent in 2019 naar 19,3 procent in 2020. Ook het aandeel dat overging naar de uitzendbureaus en de zorg nam toe, zij het in mindere mate.

Bedrijfstak van werknemers die 1 jaar eerder nog werkten in eet- en drinkgelegenheden en zijn doorgestroomd naar een baan bij een andere werkgever, januari
JaarEet- en drinkgelegenheden (%)Logiesverstrekking (%)Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer (%)Detailhandel (niet in auto's) (%)Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting (%)Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (%)Onderwijs (%)Gezondheidszorg (%)Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting (%)Facility management, reiniging en landschapsverzorging (%)Overige bedrijfsklassen (%)
201828,84,715,914,43,63,22,52,42,21,221,2
2019294,414,714,64,13,22,62,42,31,421,4
202019,22,216,419,35,44,13,23,33,11,522,2

Meer werknemers uit logiesverstrekking naar andere bedrijfstak

Voor de logiesverstrekking, de tweede branche binnen de horeca, geldt ongeveer hetzelfde. In 2020 wisselden er 17 duizend van werkgever. Veel minder werknemers uit de logiesverstrekking gingen naar een andere werkgever binnen de logiesverstrekking zelf of bij eet- of drinkgelegenheden. Het aantal werknemers dat een werkgever vond in de detailhandel, de arbeidsbemiddeling of de zorg nam daarentegen toe.

Bedrijfstak van werknemers die 1 jaar eerder nog werkten in de logiesverstrekking en zijn doorgestroomd naar een baan bij een andere werkgever, januari
JaarLogiesverstrekking (%)Eet- en drinkgelegenheden (%)Arbeidsbemiddeling (%)Detailhandel (niet in auto's) (%)Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting (%)Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) (%)Onderwijs (%)Gezondheidszorg (%)Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting (%)Facility management, reiniging en landschapsverzorging (%)Overige bedrijfsklassen (%)
201819,817,914,49,13,63,12,22,22,42,622,8
201918,718,312,89,53,93,32,22,12,73,123,3
202010,511,917,8144,94,13,13,23,6323,9