AZW(-smal): uitstr. Werkn. econ.sector, opl.niv., 25-55 jaar, 2016-2020

plaatje poppetjes met hart
Deze tabel bevat cijfers over het aandeel uitgestroomde werknemers per economische sector, per opleidingsniveau, per kwartaal, gedurende de periode 2016-2020. Er wordt alleen gekeken naar werknemers in leeftijdscategorie 25 tot 55 jaar.

Alle cijfers hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers. Dit is de baan waarin een werknemer het hoogste basisloon verdiende volgens de loonaangifte. Iedere werknemer heeft daarmee één hoofdbaan. Een werknemer wordt bij uitstroom geteld wanneer een hoofdbaan in hetzelfde kwartaal, één jaar voor het in de tabel getoonde jaar (t-1), binnen een economische sector viel en in het getoonde jaar (t) niet meer. Er is niet verder gespecificeerd wat de reden van het verdwijnen van de hoofdbaan in de sector is; het is bijvoorbeeld mogelijk dat een werknemer een hoofdbaan in een andere sector heeft gevonden, maar het is eveneens mogelijk dat de werknemer de arbeidsmarkt heeft verlaten.

Alle berekeningen worden uitgevoerd op één peildatum in het kwartaal. Voor het eerste, tweede en derde kwartaal gaat het om de laatste dag van het kwartaal. Voor het vierde kwartaal wordt er gekeken naar de laatste vrijdag voor Kerst.

In tabel 1 wordt het aandeel van de uitstroom getoond ten opzichte van de populatie werknemers (t-1) met een overeenkomstig opleidingsniveau. In tabel 2 wordt het aandeel van de uitstroom getoond ten opzichte van de totale uitstroom uit de betreffende economische sector.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl