Auteur: Gerda Gringhuis, Jannes de Vries

Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

Over deze publicatie

Vanaf de eerste lockdown vanwege corona zijn er duidelijke veranderingen zichtbaar op de arbeidsmarkt. Na een lange periode van stijging daalde het aantal werknemers voor het eerst in april 2020 ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De uitstroom nam toe en de instroom en doorstroom naar een andere baan daalde. Werknemers bleven langer in dezelfde baan. Vooral in de horeca en de cultuur, sport en recreatie is samenhang van de lockdowns met de arbeidsmarktstromen goed te zien: een grote uitstroom bij aanvang van de lockdowns en aantrekkende instroom bij einde van de lockdowns. Meest opvallende ontwikkeling in 2020 was dat minder werknemers van baan veranderden. Na een jaar is een duidelijke afname zichtbaar van het aantal werknemers dat de baan heeft behouden in de horeca en de cultuur, sport en recreatie. Het aandeel werknemers dat een jaar later is uitgestroomd, nam in beide bedrijfstakken toe.