Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:adopties
22 resultaten voor keyword:adopties

Nationaliteitswijzigingen; geslacht, nationaliteit en regeling

Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit naar voorgaande nationaliteit, soort regeling en geslacht

Cijfers

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Nationaliteitswijzigingen naar soort regeling, leeftijd, burgerlijke staat of verblijfsduur naar geslacht

Cijfers

Aantal naturalisaties in 2020 verdubbeld

In 2020 zijn 49 duizend personen genaturaliseerd tot Nederlander, Daarmee komt het aantal naturalisaties op het niveau van eind jaren negentig. In totaal hebben 56 duizend personen in 2020 anders dan...

Artikelen

Interlandelijke adoptie in Nederland

Het CBS heeft, in opdracht van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden, een onderzoek uitgevoerd naar de leefsituatie, het welzijn en het zoekgedrag van interlandelijk...

Publicaties

Aantal adopties sinds jaren zestig niet meer zo laag

In 2011 zijn in Nederland 560 kinderen geadopteerd. Dit is het laagste aantal sinds 1965. In 2010 werden nog 720 kinderen geadopteerd.

Artikelen

Adoptie kind van partner vooral bij twee moeders

Het aantal adopties van het kind van de partner is sinds het jaar 2000 bijna verviervoudigd. Dit komt door de toename van deze zogeheten partneradopties bij vrouwelijke paren.

Artikelen

1,2 miljoen Nederlanders met dubbele nationaliteit

Op 1 januari 2011 telde Nederland 1,2 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit. Dat is per saldo 40 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Aantal adoptiekinderen sinds 2004 gehalveerd

In 2010 zijn 672 kinderen geadopteerd. Dit zijn er ongeveer evenveel als in het voorafgaande jaar, maar veel minder dan in het piekjaar 2004. In dat jaar werden 1 378 kinderen geadopteerd.

Artikelen

Sinds 1956 meer dan 55 duizend kinderen geadopteerd

Sinds de invoering van de Nederlandse adoptiewet in 1956 zijn in Nederland ruim 55 duizend kinderen geadopteerd.

Artikelen

Bijna 23 duizend naturalisaties in 2009

In 2009 zijn bijna 23 duizend personen door naturalisatie Nederlander geworden.

Artikelen

Aantal adoptiekinderen afgenomen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010. De laatste jaren worden in Nederland minder kinderen geadopteerd dan begin deze eeuw. Tussen 2004 en 2008 is het aantal adoptiekinderen bijna gehalveerd. Vooral...

Artikelen

Aantal adoptiekinderen bijna gehalveerd

In de afgelopen jaren zijn in Nederland minder kinderen geadopteerd. Het aantal adopties is tussen 2004 en 2008 bijna gehalveerd.

Artikelen

Adopties naar land van herkomst, soort adoptie en geslacht

Adoptie naar land van herkomst, soort adoptie (gewone - en stiefouderadoptie) en naar geslacht.

Cijfers
Artikelen

Adopties via het Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst

Adopties via het Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst, geslacht en leeftijd.

Cijfers

Bevolkingstrends: 4e kwartaal 2006

Bevat onder meer artikelen over de demografie van Nederland in 2006, uit huis gaan van jongeren, inkomensdynamiek en verhuizingen, ontwikkelingen rond sterfte in langetermijn-perspectief, en de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen