In 1998 ruim 10% minder adopties

In 1998 werd in ons land voor 951 kinderen een adoptieverzoek ingediend. De rechter wees voor 937 kinderen de adoptie toe. Dat is ruim 10% minder dan de rond 1040 adopties in elk van de voorgaande 3 jaren.

Aantal geadopteerde kinderen

Aantal geadopteerde kinderen
Er is een onderscheid tussen stiefouderadoptie en "gewone"adoptie. Bij stiefouderadoptie is één der ouders wettig of natuurlijk. Bij ‘gewone’ adoptie is géén der ouders wettig of natuurlijk. De sinds 1 april 1998 toegestane eenouderadoptie blijft hier buiten beschouwing.

Bij 272 kinderen ging het om stiefouderadoptie. Van deze kinderen heeft 73% de Nederlandse nationaliteit. Bij de ‘gewone’ adopties ging het voor 95% om kinderen die uit het buitenlandse waren gehaald. De overige 5% betreft Nederlandse kinderen

Meeste kinderen komen uit Columbia en China

Net als in voorgaande jaren is Columbia het belangrijkste land van herkomst: 127 (14%) van de geadopteerde kinderen zijn daaruit afkomstig. Op de tweede plaats staat China met 89 kinderen (9%). Traditiegetrouw zijn de uit China geadopteerde kinderen, meer dan bij andere nationaliteiten, voornamelijk van het vrouwelijke geslacht.

Geadopteerde kinderen naar nationaliteit, 1998 (totaal aantal kinderen 937)

Geadopteerde kinderen naar nationaliteit, 1998 (totaal aantal kinderen 937)
De meeste kinderen werden individueel geadopteerd, namelijk 73%. In de overige gezinnen werden er twee of meer kinderen geadopteerd. Bij 797 gezinnen werd het verzoek om adoptie gehonoreerd.

Hans Gras