Aantal adopties sinds jaren zestig niet meer zo laag

In 2011 zijn in Nederland 560 kinderen geadopteerd. Dit is het laagste aantal sinds 1965. In 2010 werden nog 720 kinderen geadopteerd.

Sinds 2004 meer dan gehalveerd

Sinds het meest recente piekjaar 2004 is het aantal adoptiekinderen vrijwel onafgebroken gedaald. In dat jaar werden 1 380 kinderen geadopteerd, ruim tweemaal zoveel als in 2011. Bijna alle adoptiekinderen komen uit het buitenland. In 2011 ging het om 535 kinderen. Dit aantal is sinds 1973 niet meer zo laag geweest. Voor het totaal aantal adopties geldt dit zelfs sinds 1965. Tot halverwege de jaren zeventig werden vooral Nederlandse kinderen geadopteerd. De laatste decennia zijn dit er hooguit enkele tientallen per jaar.

Buitenlandse en Nederlandse adoptiekinderen

Buitenlandse en Nederlandse adoptiekinderen

Sinds eind jaren negentig: eerst meisjes, nu jongetjes

Tegen de eeuwwisseling nam het aantal geadopteerde meisjes explosief toe. Na 2004 is het aantal meisjes echter ook weer heel snel afgenomen, terwijl het aantal geadopteerde jongetjes stabiel is gebleven. Vooral het aantal geadopteerde meisjes uit China is sterk gedaald. Er zijn in 2011 tweemaal zoveel jongens als meisjes geadopteerd.

Geadopteerde jongens en meisjes

Geadopteerde jongens en meisjes

Veel minder uit China

Een derde van alle buitenlandse adoptiekinderen komt uit China. In 2011 werden 180 Chinese kinderen geadopteerd. In 2004 waren dit er nog 800. Het aantal Chinese jongetjes is tot 2010 nog gestegen. De daling van het aantal adoptiekinderen uit China hangt vermoedelijk samen met de relatief gunstige economische ontwikkeling in China en het grote aantal adoptieverzoeken uit andere landen. Ook worden steeds meer Chinese kinderen in eigen land geadopteerd.

Geadopteerde jongens en meisjes uit China
Geadopteerde jongens en meisjes uit China

Veel kinderen met een beperking

De adoptiekinderen die naar Nederland komen hebben vaak een beperking of een emotionele stoornis. Volgens informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie waren in 2011 ongeveer zes op de tien adoptiekinderen ‘special needs’ kinderen.

Arno Sprangers en Wim Vissers

Bronnen: