Bevolkingstrends: 4e kwartaal 2006

Bevat onder meer artikelen over de demografie van Nederland in 2006, uit huis gaan van jongeren, inkomensdynamiek en verhuizingen, ontwikkelingen rond sterfte in langetermijn-perspectief, en de belangrijkste uitkomsten van de bevolkingsprognose 2006-2050.