Adoptie kind van partner vooral bij twee moeders

Het aantal adopties van het kind van de partner is sinds het jaar 2000 bijna verviervoudigd. Dit komt door de toename van deze zogeheten partneradopties bij vrouwelijke paren. Bij meer dan acht op de tien partneradopties gaat het om een adoptie door een duomoeder in 2010.

Forse toename door beleidswijzigingen

Vanaf 1 april 2001 kunnen paren van gelijk geslacht een kind adopteren. Daardoor nam aan het begin van deze eeuw het aantal partneradopties sterk toe. In 2009 volgde weer een toename. Deze toename hangt samen met de verruiming van de mogelijkheden voor partneradopties bij twee vrouwen per 1 januari 2009.

Meer bij duomoeders dan bij gemengde paren

In 2010 ging het bij partneradopties om in totaal 443 kinderen, van wie 366 bij duomoeders. Het aantal partneradopties bij gemengde paren is sinds de eeuwwisseling gedaald. In 2010 zijn bij deze paren 77 kinderen door de partner geadopteerd.

Partneradopties

Partneradopties

Duomoeders: vooral baby’s

Een duomoeder adopteert meestal een baby. Bij gemengde paren is dat juist een uitzondering en zijn de kinderen doorgaans ouder. In 2010 is bij de gemengde paren in meer dan de helft van de gevallen het kind zelfs 10 jaar of ouder.

Aantal partneradopties naar leeftijd kind op moment partneradoptie 2010

Leeftijd kind op moment partneradoptie 2010

Wim Vissers en Arno Sprangers

Bron: StatLine, Partneradopties; leeftijd van het kind