Aantal naturalisaties blijft dalen

In 2004 hebben bijna 21 duizend niet-Nederlanders door naturalisatie het Nederlanderschap verkregen. Dit zijn er 4 duizend minder dan in 2003 en het is een halvering ten opzichte van 2002. Bij de naturalisaties in 2004 ging het in ruim 13 duizend gevallen om zelfstandige naturalisatie. Daarnaast werden 7 duizend minderjarige kinderen medegenaturaliseerd.

Naturalisaties

Vooral minder Turken en Marokkanen genaturaliseerd

Vooral het aantal Turken dat de Nederlandse nationaliteit verkreeg is de laatste jaren sterk gedaald. Dit aantal lijkt zich echter te stabiliseren. In 2004 lieten bijna 3 duizend Turken zich tot Nederlander naturaliseren. In 1996 waren dat er tien keer zoveel.

Ook steeds minder Marokkanen verwerven de Nederlandse nationaliteit. De daling is echter minder groot dan bij de Turken. In 2004 ging het om 4 duizend Marokkanen, bijna 11 duizend minder dan in 1996. Na Turken en Marokkanen behoren Afghanen (800), Surinamers (700) en (voormalig) Joegoslaven (600) tot de grootste groepen genaturaliseerden in 2004. Ook bij deze groepen in sprake van een sterke daling. In 1999 ging het om 1,8 duizend Afghanen, 3,1 duizend Surinamers en 7,9 duizend personen uit voormaligJoegoslavië.

Naturalisaties van Turken en Marokkanen

Nederlanders met een dubbele nationaliteit

Tussen 1 januari 1992 en 1 oktober 1997 konden niet-Nederlanders bij naturalisatie ervoor kiezen de oorspronkelijke nationaliteit te behouden. Van die mogelijkheid is op grote schaal gebruik gemaakt. Sinds 1 oktober 1997 geldt de regel dat personen slechts één nationaliteit mogen hebben. Op deze regel bestaat echter een aantal uitzonderingen. De praktijk is dan ook dat het overgrote deel van de genaturaliseerden de oorspronkelijke nationaliteit behoudt.

Hierdoor is het aantal Nederlanders met een tweede nationaliteit sterk toegenomen. Op 1 januari 2005 telde Nederland 980 duizend personen met de Nederlandse en ten minste één niet-Nederlandse nationaliteit. Tien jaar eerder waren dat er 400 duizend.

Nederlanders met ten minste één niet-Nederlandse nationaliteit, per 1 januari

Overige regelingen

Naast naturalisatie zijn onder ander erkenning en adoptie overige regelingen om, anders dan door geboorte, het Nederlanderschap te verkrijgen. In 2004 ging het bij deze overige regelingen om in totaal 5,6 duizend personen.

Han Nicolaas