Aantal naturalisaties in 2020 verdubbeld

Naturalisatiedag in het Atrium met wethouder Rabin Baldewsingh
© Hollandse Hoogte / Martijn Beekman
In 2020 zijn 49 duizend personen genaturaliseerd tot Nederlander, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Daarmee komt het aantal naturalisaties op het niveau van eind jaren negentig. Naast naturalisatie werden bijna 7 duizend personen Nederlander door andere regelingen, waaronder optie en adoptie. In totaal hebben 56 duizend personen in 2020 anders dan door geboorte de Nederlandse nationaliteit gekregen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het Nederlanderschap door naturalisatie wordt op verzoek verleend aan niet-Nederlanders die dat aanvragen en aan bepaalde voorwaarden voldoen: ingeburgerd zijn en hier al minstens vijf jaar wonen. Er zijn enkele uitzonderingen op deze vijfjaarstermijn.

Sinds de invoering van de naturalisatietoets in 2003 is het aantal naturalisaties redelijk stabiel tussen de 20 en 27 duizend per jaar, in 2020 was dat beduidend hoger. Dit hangt samen met de relatief hoge aantallen vluchtelingen, onder andere uit Syrië, die vijf jaar eerder asiel aanvroegen in Nederland.

Verkregen Nederlanderschap en naturalisaties
jaarTotaal verkregen Nederlanderschap (x 1 000)Naturalisaties (x 1 000)
198534,6715,74
198618,7611,80
198719,269,83
19889,117,31
198928,7327,44
199012,7911,54
199129,1127,29
199236,2433,96
199343,0740,02
199449,4546,59
199571,4467,91
199682,6978,73
199759,8355,74
199859,1755,68
199962,0958,14
200049,9745,94
200146,6742,74
200245,3241,88
200328,8024,58
200426,1720,59
200528,4921,30
200629,0920,98
200730,6522,21
200828,2322,33
200929,7522,62
201026,2818,10
201128,6120,57
201230,9623,99
201325,8820,49
201432,6827,05
201527,8822,10
201628,5321,55
201727,6619,60
201827,8520,69
201934,1925,55
202055,9449,27

4 op de 10 genaturaliseerden van oorsprong Syriër of Eritreeër

Van de 49 duizend personen die in 2020 tot Nederlander zijn genaturaliseerd hadden 4 op de 10 oorspronkelijk de Syrische (15 duizend) of Eritrese nationaliteit (3 duizend). Andere groepen met grotere aantallen naturalisaties waren mensen met een onbekende nationaliteit en staatlozen (9 duizend), en mensen met een voormalige Sovjet-Russische of Indiase nationaliteit (beide 2 duizend).
Eind jaren negentig waren het vooral Turken, Marokkanen en voormalig Joegoslaven die, veelal met behoud van hun oorspronkelijke nationaliteit, genaturaliseerd werden.

Naturalisaties naar voorgaande nationaliteit
jaarMarokkaansTurks(voormalig) JoegoslavischEritreesSyrisch
1996148282929521965989
199795981985153386333
1998102631275566168255
1999130054324792819188
200012357391337604798
200111521472816023775
20021091646788993389
2003587528185053048
2004417827235601449
2005471023255711254
2006372517265322693
20073332176851128106
2008297214844702587
2009332720544292972
2010324624054093478
2011411028094854180
20123962237457746126
201321631441130430231
20142600144476452231
2015165694152270206
201616517554564883
201712466724536087
2018153771243161209
201911106133232241580
202017601244536364715157

Syriërs iets sneller genaturaliseerd dan Eritreeërs

In 2020 voldeden de in 2014 en 2015 naar Nederland gevluchte Syriërs en Eritreeërs aan de vijfjaarstermijn om tot Nederlander genaturaliseerd te kunnen worden. Van de 15 duizend Syriërs die in 2020 genaturaliseerd werden tot Nederlander kwam bijna de helft in 2015 naar Nederland, een derde vestigde zich hier in 2014. Van de 3,7 duizend Eritreeërs die in 2020 naturaliseerden vestigde bijna de helft zich in 2014 in Nederland. Daarmee verblijven Eritreeërs over het algemeen iets langer in Nederland dan Syriërs voordat ze naturaliseren tot Nederlander. Eén van de oorzaken hiervan zou kunnen zijn dat zij meer tijd nodig hebben om te slagen voor het inburgeringsexamen.

Jaar van immigratie van Eritreeërs en Syriërs die in 2020 zijn genaturaliseerd
jaarEritreeërsSyriërs
voor 20131524
201322184
201416045235
20157587213
2016275437
20177285

Een derde van de Syriërs heeft Nederlandse nationaliteit

Van de 100 duizend in Syrië geboren mensen die op 1 januari 2021 in Nederland woonden, heeft bijna een derde de Nederlandse nationaliteit. Onder Eritreeërs is dit bijna 20 procent.
Naast inwoners uit onze voormalige koloniën zijn het over het algemeen arbeidsmigranten uit de jaren zestig en zeventig (Marokkanen, Turken, voormalig Joegoslaven) en mensen die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen die inmiddels de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. Van hen heeft meer dan 65 procent inmiddels het Nederlanderschap verkregen.
Onder EU-onderdanen is dit aandeel geringer. Vanwege het vrije verkeer van personen en diensten heeft het voor hen nauwelijks voordeel om tot Nederlander te naturaliseren. Zo heeft nog geen 10 procent van de in Polen en Bulgarije geboren inwoners de Nederlandse nationaliteit.

Mensen met de Nederlandse nationaliteit naar geboorteland, 1 januari 2021
Geboorteland Nederlanderschap (%)
Curaçao99,96
Suriname96,40
Indonesië88,57
Somalië82,98
Marokko81,86
Afghanistan78,79
Irak78,72
Voormalig Joegoslavië72,12
Iran66,41
Turkije65,52
België49,66
Duitsland45,75
China42,08
Brazilië41,21
Verenigde Staten41,14
Voormalig Sovjet-Unie37,55
Verenigd Koninkrijk35,98
Syrië31,46
Frankrijk30,19
India27,42
Spanje22,33
Griekenland18,64
Eritrea18,45
Portugal16,96
Roemenië15,09
Italië14,99
Polen8,45
Bulgarije6,75