Ruim één miljoen Nederlanders met dubbele nationaliteit

Op 1 januari 2006 telde Nederland ruim 1 miljoen personen met de Nederlandse en ten minste één andere nationaliteit. Dit is tweeënhalf keer zoveel als op 1 januari 1995. Bijna de helft heeft naast de Nederlandse ook de Turkse of Marokkaanse nationaliteit.

Nederlanders met ten minste één niet-Nederlandse nationaliteit, 1 januari

Toename gevolg van naturalisaties

De sterke stijging van het aantal Nederlanders met meerdere nationaliteiten komt door het grote aantal naturalisaties, met name in de tweede helft van de jaren negentig. De meeste niet-Nederlanders hebben na naturalisatie hun oorspronkelijke nationaliteit behouden.

Tussen 1 januari 1992 en 1 oktober 1997 konden niet-Nederlanders bij naturalisatie hun oorspronkelijke nationaliteit behouden. Daarvan is op grote schaal gebruik gemaakt. Sinds 1 oktober 1997 geldt de regel dat personen slechts één nationaliteit mogen hebben. Er is echter een aantal uitzonderingen. In de praktijk behoudt het overgrote deel de oorspronkelijke nationaliteit.

Aantal naturalisaties in 2005 licht gestegen

In 2005 hebben ruim 21 duizend personen door naturalisatie het Nederlanderschap verkregen. Dit is bijna duizend meer dan in 2004, maar slechts de helft van het aantal in 2001. Het ging in 2005 om ruim 15 duizend meerderjarigen ((18 jaar of ouder) en 6 duizend minderjarige kinderen.

Naturalisaties

In 2005 vooral meer Marokkanen genaturaliseerd

Aan de daling van het aantal Marokkanen dat zich laat naturaliseren lijkt een einde te zijn gekomen. In 2005 kregen 4,7 duizend Marokkanen de Nederlandse nationaliteit, 0,5 duizend meer dan in 2004. In het topjaar 1996 waren het er nog 15 duizend.

Het aantal Turken dat zich laat naturaliseren daalt nog steeds en bedroeg in 2005 2,3 duizend, minder dan een tiende van het aantal naturalisaties in 1996. Daarnaast behoren burgers van de voormalige Sovjet-Unie (1,2 duizend) en Surinamers (800) in 2005 tot de grootste groepen genaturaliseerden. Ook hun aantal is groter dan in 2004.

Naturalisaties van Turken en Marokkanen

Overige regelingen

Naast naturalisatie zijn onder andere erkenning en adoptie mogelijke manieren om, anders dan door geboorte, het Nederlanderschap te verkrijgen. In 2005 ging het in totaal om 7,2 duizend personen.

Han Nicolaas

Bron: StatLine, Nationaliteitswijzigingen