Bijna 23 duizend naturalisaties in 2009

In 2009 zijn bijna 23 duizend personen door naturalisatie Nederlander geworden. Het ging hierbij om 17 duizend meerderjarigen (18 jaar of ouder) en bijna 6 duizend kinderen.

Aantal naturalisaties

Aantal naturalisaties

Kwart van de genaturaliseerden Turk of Marokkaan

Het aantal naturalisaties lag in 2009 met 23 duizend een paar honderd hoger dan in 2008. Maar in de beginjaren van de huidige eeuw was het aantal nog bijna twee keer zo groot. In 2003, het jaar waarin de naturalisatietoets werd ingevoerd, trad een sterke daling op. Sindsdien is het aantal naturalisaties stabiel op een niveau van gemiddeld 21 duizend per jaar. In 2009 bestond een kwart van de genaturaliseerden uit Turken en Marokkanen.

Merendeel behoudt de oorspronkelijke nationaliteit

Bij verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie doet de aanvrager in principe afstand van de oorspronkelijke nationaliteit. De regel is immers dat personen slechts één nationaliteit mogen hebben. Tussen 1 januari 1992 en 1 oktober 1997 konden niet-Nederlanders echter hun oorspronkelijke nationaliteit bij naturalisatie behouden. De meesten die in die periode het Nederlanderschap verkregen, benutten deze mogelijkheid.

Op de één-nationaliteit-regel die vanaf 1 oktober 1997 weer van kracht is, gelden vele uitzonderingen. De bekendste, en getalsmatig belangrijkste, betreft personen die geen afstand kunnen doen omdat hun oorspronkelijke herkomstland dat niet toestaat. Algerije en Marokko zijn hier bekende voorbeelden van. Door deze uitzonderingen konden bijna vier op de vijf genaturaliseerden hun oorspronkelijke nationaliteit ook in de jaren 1998–2009 behouden.

Ook door geboorte toename Nederlanders met meervoudige nationaliteit

Kinderen van wie één van de ouders naast de Nederlandse tevens een niet-Nederlandse nationaliteit hebben, krijgen bij hun geboorte ook een meervoudige nationaliteit. In 2009 kregen zo ruim 22 duizend kinderen een meervoudige nationaliteit. Via naturalisatie werden 20 duizend personen Nederlander met behoud van de eigen nationaliteit. Daarnaast verkregen 5,5 duizend personen het Nederlanderschap naast hun oorspronkelijke nationaliteit via een optie of door adoptie.

Nederlanders met meervoudige nationaliteit naar wijze waarop deze is verkregen

Nederlanders met meervoudige nationaliteit naar wijze waarop deze is verkregen

Bijna 1,2 miljoen Nederlanders met meervoudige nationaliteit

Op 1 januari 2010 telde Nederland bijna 1,2 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit, bijna drie keer zoveel als op 1 januari 1995. De helft van de Nederlanders met een meervoudige nationaliteit heeft ook de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. De stijging is vooral toe te schrijven aan de mogelijkheid de eigen nationaliteit bij naturalisatie te behouden en aan het automatisme dat kinderen bij hun geboorte een meervoudige nationaliteit krijgen.

Andere nationaliteit van Nederlanders met meervoudige nationaliteit, 1 januari 2010

Andere nationaliteit van Nederlanders met meervoudige nationaliteit, 1 januari 2010

Han Nicolaas

Bron: Naturalisaties