Adopties via Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst, 1999 - 2005

Adopties via Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst, 1999 - 2005

Geslacht en leeftijd Perioden Totaal aantal adopties (absoluut) Naar land van herkomst Polen (absoluut) Naar land van herkomst Roemenië (absoluut) Naar land van herkomst Litouwen (absoluut) Naar land van herkomst Bulgarije (absoluut) Naar land van herkomst Slowakije (absoluut) Naar land van herkomst Hongarije (absoluut) Naar land van herkomst Filippijnen (absoluut) Naar land van herkomst Sri Lanka (absoluut) Naar land van herkomst India (absoluut)
Totaal geslacht en leeftijd 2005 269 30 - 1 1 2 4 9 9 20
Jongens 2005 161 13 - 1 1 2 2 8 5 10
Meisjes 2005 108 17 - - - - 2 1 4 10
0-1 jaar 2005 78 2 - - - - - - 5 -
1-2 jaar 2005 54 8 - 1 - - - 3 3 9
2-3 jaar 2005 37 9 - - - - - 1 - 5
3-5 jaar 2005 55 7 - - 1 1 3 4 - 2
5 jaar en ouder 2005 45 4 - - - 1 1 1 1 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens betreffen via het Haags Adoptieverdrag geadopteerde kinderen.
Getabelleerd zijn de kinderen naar hun land van herkomst, geslacht en
leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal adopties
Naar land van herkomst
Polen
Roemenië
Litouwen
Bulgarije
Slowakije
Hongarije
Filippijnen
Sri Lanka
India