Aantal adoptiekinderen bijna gehalveerd

In de afgelopen jaren zijn in Nederland minder kinderen geadopteerd. Het aantal adopties is tussen 2004 en 2008 bijna gehalveerd. Dit komt vooral door een kleiner aantal adoptiekinderen uit China.

800 kinderen geadopteerd in 2008

In 1995 werden in Nederland ruim 700 kinderen geadopteerd. Vervolgens is het aantal adoptiekinderen gestegen tot 1 370 in 2004. Daarna is dit aantal weer afgenomen. In 2008 ging het om bijna 800 kinderen.

Het aantal adopties is daarmee weer terug op het niveau van halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw. Vrijwel alle kinderen komen uit het buitenland. In 2008 werden 30 kinderen geadopteerd die in Nederland waren geboren.

Buitenlandse en Nederlandse adoptiekinderen

Buitenlandse en Nederlandse adoptiekinderen

Vooral Chinese kinderen

Halverwege de jaren negentig kwamen de meeste adoptiekinderen uit Colombia. Sinds 1998 heeft China deze positie overgenomen. In 2004 werden ongeveer 800 Chinese kinderen geadopteerd en bereikte het aandeel adoptiekinderen van Chinese afkomst een maximum met bijna 60 procent van het totaal. In de afgelopen jaren is het aandeel kinderen uit Haïti en Ethiopië licht gestegen.

Adoptiekinderen uit de belangrijkste herkomstlanden

Adoptiekinderen uit de belangrijkste herkomstlanden

Aandeel Chinese jongetjes neemt toe

Tot voor kort werden uit China hoofdzakelijk meisjes geadopteerd. De daling van het aantal Chinese adoptiekinderen van de laatste jaren doet zich alleen voor bij de meisjes. Het aantal jongetjes neemt nog iets toe. In 2008 was het aandeel van de Chinese jongetjes 38 procent; rond de eeuwwisseling was dit ongeveer 5 procent.

Adoptiekinderen uit China

Adoptiekinderen uit China

Arie Eilbracht, Arno Sprangers en Han Nicolaas

Bron: