Zoekresultaten

80 resultaten voor keyword:achterstandsleerlingen
80 resultaten voor keyword:achterstandsleerlingen

Pagina 1 van 4

Gemiddelde verwachte schoolscores, 2015-2017

De gemiddelde verwachte schoolscores per schoolvestiging en toetslocatie.

Cijfers

Verkenning alternatieven CUMI-regeling

Verkenning van alternatieven voor de CUMI-regeling in het speciaal onderwijs

Artikelen

Achtergrondinformatie analysemodel onderwijsachterstand

Tabellenset met achtergrondinformatie over het analysemodel waarop de onderwijsachterstandenindicator is gebaseerd.

Cijfers

Onderwijsscores: per school en achtergrondinformatie

Tabellensets die inzicht geven in onderwijsscores per school en achtergrondinformatie in het kader van het GOAB.

Cijfers

Achterstandsleerling

Leerling in het reguliere basisonderwijs die volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoort tot een achterstandscategorie. Op grond daarvan krijgen basisscholen extra financiële...

Overig

Jaarboek onderwijs in cijfers 2010

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten....

Publicaties

Aandeel achterstandsleerlingen basisonderwijs afgenomen

Het aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 met een kwart afgenomen. In schooljaar 2011-12 was 12 procent van de basisschoolleerlingen een achterstandsleerling, in...

Artikelen

Met CBS-registraties onderwijskansen voor kinderen vergroten

Welke kenmerken zijn van invloed op schoolprestaties

Artikelen

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

De CBS-indicator basisonderwijs is een mogelijk alternatief voor de bekostigingssystematiek op het gespecialiseerd onderwijs. Het ongewijzigd toepassen van deze indicator op het gespecialiseerd...

Publicaties

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2017

Dashboard over onderwijskansen dat per gemeente onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie, 2016

Tabel over het aantal gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie in de G4 in 2016.

Cijfers

Bijstelling onderwijsachterstandenindicator

Uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de...

Cijfers

Aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs gehalveerd

Het aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is sinds schooljaar 1995/’96 gehalveerd. In 2007/’08 zaten er bijna 280 duizend achterstandsleerlingen op de Nederlandse basisscholen.

Artikelen

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting

Rapport dat de werking van de onderwijsachterstandenindicator samenvat. Deze indicator wordt gebruikt voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen in het primair onderwijs.

Cijfers

Schoolweging - herzien, 2016-2018

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2016 tot en met 2018 de schoolweging berekend.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert. Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting (oud)

Kernuitkomsten uit onderzoek met als doel onderwijsachterstanden op school- en gemeenteniveau beter in kaart te brengen

Publicaties

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2017/2018

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Cijfers

Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement

Verkennend onderzoek naar een alternatieve indicator voor het leerplusarrangement

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig 2016/2017

Geaggregeerde onderwijsscores per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017 volgens de voorlopige gemeente indeling van 2019.

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2016/2017

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2019

Onderzoek naar de stabiliteit van de onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2020

Onderzoek naar de stabiliteit van de onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers