Auteur: Hanneke Posthumus, Jaap Walhout, Bram Rouw, Sander Scholtus, Jochem Zweerink

Herziening onderwijsachterstandenindicator vo

Vervolgonderzoek naar een alternatieve indicator voor het leerplusarrangement

Over deze publicatie

Om onderwijsachterstanden in het voortgezet onderwijs (vo) te verminderen kent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra middelen toe aan scholen onder de ‘Regeling Leerplusarrangement vo’. Op verzoek van het ministerie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek gedaan naar een geschikte indicator om deze middelen in de toekomst over scholen te verdelen.