Auteur: Jaap Walhout, Sander Scholtus

Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021

Vervolgonderzoek naar het actualiseren van het model van de onderwijsachterstandenindicator

Over deze publicatie

Om onderwijsachterstanden in het primair onderwijs (po) te verminderen kent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra middelen toe aan scholen en gemeenten. Het ministerie verdeelt deze middelen aan de hand van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontwikkelde onderwijsachterstandenindicator. Op verzoek van het ministerie heeft het CBS onderzoek gedaan naar het actualiseren van het model dat voor deze indicator wordt gebruikt.