Auteur: Jaap Walhout, Hanneke Posthumus, Manon Joosten, Jochem Zweerink

Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo

Een verkenning van mogelijke aggregatieformules

Over deze publicatie

Om tot een nieuwe verdeelsystematiek te komen voor leerwegondersteunend onderwijs, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar mogelijke nieuwe verdeelsleutels. Het bleek mogelijk voor het lwoo een indicator te ontwikkelen die in de toekomst gebruikt zou kunnen worden als verdeelsleutel.

OCW heeft vervolgens het CBS gevraagd een iteratief onderzoek uit te voeren waarin de consequenties van verschillende aggregatieformules worden vergeleken. Op basis van een aantal door OCW vooraf vastgestelde criteria, heeft het ministerie op basis van de tussenresultaten besloten welke twee scenario’s het meest kansrijk zijn. De uitkomsten uit deze scenario’s worden in dit rapport beschreven, net als de methode en data waarmee de cijfers zijn berekend.