Auteur: Jaap Walhout, Manon Joosten, Sabrina de Regt, Jochem Zweerink

Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement

Een verkenning van mogelijke aggregatieformules

Over deze publicatie

Om onderwijsachterstanden in het voortgezet onderwijs (vo) te verminderen kent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra middelen toe aan scholen onder de ‘Regeling Leerplusarrangement vo’. Op verzoek van het ministerie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een vo-indicator ontwikkeld om de kans op onderwijsachterstand bij leerlingen te berekenen. In deze rapportage wordt ingegaan op manieren om scores op individueel niveau te aggregeren naar achterstandsscores op school(vestigings)niveau aangezien de toekenning van middelen op dat niveau gebeurt.