Auteur: Jaap Walhout, Bas Vollenbroek

Onderwijsachterstandenindicator - Gemeenten; 2018-2021

Plausibiliteitsanalyses

Over deze publicatie

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van gemeenten tussen de jaren 2020 en 2021, verschillen in voorlopige en definitieve achterstandsscores en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken van leerlingen over de jaren 2018 tot en met 2021. De voornaamste bevinding is dat achterstandsscores van de meeste gemeenten tussen de jaren 2020 en 2021 weinig fluctueerden en dat fluctuaties die zich voordoen plausibel zijn.