Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:accijnzen
25 resultaten voor keyword:accijnzen

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

milieubelastingen, milieuheffingen, energiebelasting, accijns op benzine belastingplichtigen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, bpm

Cijfers

Opbrengst milieubelastingen gedaald

In 2022 is 24,9 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is bijna 4 miljard euro minder dan in 2021. De belangrijkste reden is de (tijdelijke) hogere korting op de energiebelasting, waar met...

Artikelen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie

Cijfers

Rookwaren in één jaar bijna 20 procent duurder

In juli 2020 waren de prijzen van tabak bijna 19 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze prijsstijging is met name het gevolg van twee accijnsverhogingen dit jaar

Artikelen

Huishoudens betalen twee derde van de milieubelastingen

Het principe dat de vervuiler betaalt, gaat niet altijd op.

Artikelen

Nederlandse voedselconsument spekkoper in West-Europa

Nergens in West-Europa is voedsel zo goedkoop als in Nederland.

Artikelen

Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2006 = 100).

Cijfers

Benzineprijs daalt niet zo hard als olieprijs

In juli was een vat ruwe olie in dollar bijna de helft goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. Benzine daalde in dezelfde periode echter maar 5,1 procent in prijs en kostte in juli 2015 gemiddeld...

Artikelen

Verklarende factoren voor afzet van motorbrandstoffen

Afgelopen maandag 25 augustus heeft het CBS de afzet van motorbrandstoffen voor het vervoer van juni 2014 gepubliceerd. Hieruit bleek dat de afzet van diesel in het eerste halfjaar van 2014 met bijna...

Artikelen

Prijsstijgingen vooral door belastingwijzigingen

In 2013 werden flinke prijsstijgingen voornamelijk veroorzaakt door belastingwijzigingen. Shag en postzegels stegen het meest in prijs. Telefoons daalden het hardst in prijs.

Artikelen

Drankhandel onderuit

In het eerste halfjaar van 2013 hebben de Nederlandse drankhandelaren minder alcoholische drank verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Hun omzetten daalden. De omzet van slijterijen en cafés...

Artikelen

Prijs sigaretten in 10 jaar verdubbeld

In april 2013 waren sigaretten twee keer zo duur als tien jaar eerder. Dat komt vooral door belastingverhogingen. Bijna drie kwart van de prijs van een pakje sigaretten bestaat tegenwoordig uit...

Artikelen

Inflatie licht gedaald naar 2,9 procent

De inflatie is in maart licht gedaald naar 2,9 procent. In januari en februari waren de prijzen voor consumenten nog 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Artikelen

Inflatie daalt naar 2,4 procent

De inflatie is in april 2012 gedaald naar 2,4 procent. In maart bedroeg de inflatie nog 2,5 procent.

Artikelen

Benzineprijzen naar recordhoogte

Een liter Euro95 kostte in maart 2012 gemiddeld 1,776 euro. Consumenten konden goedkoper uit zijn door brandstof te tanken aan een onbemande pomp.

Artikelen

Van iedere uitgegeven euro belandt 13 cent in de staatskas

In 2010 gaf een Nederlands huishouden gemiddeld 32 500 euro uit. Hiervan is 4 320 euro betaald aan indirecte belastingen zoals btw en accijnzen.

Artikelen

Opbrengst accijnzen ruim 11 miljard euro

In 2010 heeft het verbruik van motorbrandstoffen, drank en tabak 11,1 miljard euro aan accijnzen voor de overheid opgeleverd.

Artikelen

Accijnsverhoging op sigaretten nu pas zichtbaar in prijzen

Hoewel in juli 2008 de accijnzen op sigaretten zijn verhoogd, werd roken pas in november fors duurder.

Artikelen

Inflatie in 2006 historisch laag

In 2006 was de inflatie gemiddeld 1,1 procent. Zo laag is de prijsstijging sinds 1989 niet meer geweest.

Artikelen
Artikelen

Samenvattend overzicht van de industrie 2000

De publicatie 'Samenvattend overzicht van de industrie' geeft een overzicht van de Nederlandse industrie. De belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen van de kwartaalstatistiek 'Verkopen van de...

Publicaties

De Nederlandse tabakverwerkende industrie

Margot de Steur (Januari 2001)De tabakverwerkende industrie speelt binnen Nederland een bescheiden rol. Zowel wat betreft omzet als werkgelegenheid is het een kleine industrie. Toch realiseerde zij...

Artikelen
Artikelen