De Nederlandse tabakverwerkende industrie

Margot de Steur (Januari 2001)De tabakverwerkende industrie speelt binnen Nederland een bescheiden rol. Zowel wat betreft omzet als werkgelegenheid is het een kleine industrie. Toch realiseerde zij in 1999 een procentuele omzetgroei die duidelijk boven de gemiddelde groei voor de totale Nederlandse industrie lag. Bovendien neemt zij binnen de Europese Unie ruim een kwart van de tabaksproductie voor haar rekening.