Inflatie in 2006 historisch laag

In 2006 was de inflatie gemiddeld 1,1 procent. Zo laag is de prijsstijging sinds 1989 niet meer geweest. De lage inflatie in 2006 is vooral te danken aan lagere overheidstarieven en een minder sterke stijging van de energieprijzen dan in 2005. Toen was de inflatie 1,7 procent. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

Lagere overheidstarieven drukken inflatie

In 2006 kwam de inflatie uit op de laagste waarde sinds 1989. Met 1,1 procent bleef de gemiddelde prijsstijging voor het derde jaar op rij onder de 2 procent. De ontwikkeling van de tarieven van consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten drukte de inflatie in 2006 met 0,5 procentpunt. Vooral de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting werkte inflatieverlagend.

Verder is de accijns op sterke drank verlaagd en was de eigen bijdrage in de kinderopvang lager. Ook de prijzen voor andere productgroepen zoals audio, video en computers, communicatie, verzekeringen en financiële diensten waren lager dan in 2005.  

Energieprijzen wel belangrijkste oorzaak inflatie

De prijsstijging van elektriciteit en gas was in 2006 minder dan in het jaar daarvoor. Ook de benzineprijzen stegen gemiddeld minder dan een jaar eerder, vooral na een scherpe prijsdaling in september 2006.

Desondanks was ook in 2006 de bijdrage van energieproducten aan de inflatie hoog. Van de inflatie van 1,1 procent is bijna 0,7 procentpunt aan deze producten toe te schrijven. In 2005 was de bijdrage aan de inflatie van energieproducten nog 1,0 procentpunt

Voeding en kleding duurder

Na enkele jaren van prijsdalingen zijn de prijzen van voedingsmiddelen, alcoholvrije dranken, kleding en schoeisel weer gestegen. Voedingsmiddelen waren in 2006 1,4 procent duurder en alcoholvrije dranken zelfs 4,8 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen voor kleding en schoeisel stegen in 2006 met 0,5 procent

Inflatie volgens Europese methode was 1,7 procent in 2006

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in 2006 gemiddeld uitgekomen op 1,7 procent. Dat is iets hoger dan in de twee voorgaande jaren. Het verschil met de nationale consumentenprijsindex komt vooral doordat de consumptiegebonden belastingen niet tot het bereik van de HICP behoren. Daarom heeft de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting geen invloed op de HICP.

Inflatie in december iets hoger dan in november

In december 2006 bedroeg de inflatie 1,1 procent. Dat is iets hoger dan in november, toen de inflatie 1,0 procent bedroeg. De stijging komt vooral door hogere prijzen voor benzine, bloemen en planten.

De inflatie in Nederland volgens de geharmoniseerde index steeg van november op december van 1,6 naar 1,7 procent. Volgens een voorlopige raming van Eurostat is de inflatie in de eurozone in december ongewijzigd gebleven op 1,9 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.