Inflatie licht gedaald naar 2,9 procent

  • Inflatie gedaald door benzineprijzen
  • Accijnzen op tabak verhogen inflatie

De inflatie is in maart licht gedaald naar 2,9 procent. In januari en februari waren de prijzen voor consumenten nog 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van autobrandstoffen. In maart was de consument aan de pomp gemiddeld 0,6 procent goedkoper uit dan een jaar eerder. Het btw-tarief voor onderhoud van de woning en tuin is in maart verlaagd van 21 naar 6 procent. Dit heeft ook een verlagend effect gehad op de inflatie.

Roken werd in maart flink duurder door een verhoging van de accijnzen op tabak. De accijnzen zijn per 1 januari verhoogd, maar tot maart was er nog veel voorraad beschikbaar tegen de oude prijzen. Daardoor is de stijging nu pas goed merkbaar voor de consument. De prijsontwikkeling van kleding en schoeisel had ook een verhogend effect op de inflatie.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) in Nederland is voor de derde maand op rij uitgekomen op 3,2 procent. In de eurozone is de inflatie in maart verder gedaald met 0,1 procentpunt naar 1,7 procent. De inflatie in de eurozone ligt nu 1,5 procentpunt lager dan in Nederland. Dit verschil is na juni 2009 niet zo groot geweest.


De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafiek.