Belastingen op voertuigen meer dan 14 miljard euro

De voertuigenbelastingen brachten de schatkist vorig jaar 14,2 miljard euro op. Bijna de helft hiervan, 6,8 miljard euro, kwam van accijns op benzine en diesel. De belasting op aankopen van nieuwe personenauto’s en motorrijwielen (BPM) bracht 3,5 miljard euro op, de motorrijtuigenbelasting was goed voor 3,8 miljard euro. De belasting op zware motorrijtuigen ligt al jaren constant op 0,1 miljard euro.
Een deel van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting gaat naar de provincies. Zij ontvingen vorig jaar 1,1 miljard euro.
Het aandeel van de voertuigbelastingen in het totaal van de belastingen ligt de laatste jaren vrij stabiel op 11 procent.

Voertuigenbelastingen

Voertuigenbelastingen

Bron: Voertuigenbelastingen