Drankhandel onderuit

In het eerste halfjaar van 2013 hebben de Nederlandse drankhandelaren  minder alcoholische drank verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Hun omzetten daalden. De omzet van slijterijen en cafés dook al in 2012 in de min.  Mede door de accijnsverhogingen op alcoholische dranken staat de afzet onder druk.

Omzetontwikkeling drankgroothandelaren, slijterijen en cafés

drankenhandel-g1

Minder drank over de toonbank

De consumenten laten de ‘dure’ Nederlandse slijterijen duidelijk links liggen. Consumenten betaalden in het eerste halfjaar van 2013 ruim 6 procent meer voor alcoholische dranken, onder andere vanwege de doorberekening van accijnzen en de btw-verhoging.
In het eerste halfjaar van 2013 verkochten Nederlandse slijterijen ruim 8 procent minder producten. De toeleveranciers van de slijterijen, de groothandelaren in dranken, lieten een zelfde trend zien. Cafés verkochten 10 procent minder, wat resulteerde in een omzetdaling van bijna 7 procent.

Robbert de Ruijter