Volle tank steeds duurder

Een bezoek aan het tankstation is sinds begin vorig jaar in snel tempo duurder geworden. In augustus 2000 kost een liter euro 95 bijna een kwart meer dan in het eerste kwartaal van 1999. De prijs van diesel ging in deze periode met eenderde omhoog, die van lpg steeg zelfs nog iets meer.

Dat de prijzen aan de pomp zo zijn gestegen, komt voor het grootste deel doordat de ‘kale’ brandstof – dus zonder accijns en btw – duurder is geworden. De accijns op euro 95 en diesel is in augustus dit jaar nauwelijks hoger dan in het eerste kwartaal van 1999. Sinds begin 1996 zijn deze accijnzen met 12 tot 14% gestegen.

De ‘kale’ prijs van euro 95 is echter in ruim anderhalf jaar met 85% omhoog gegaan, die van diesel zelfs met 90%. Doordat de btw over de kale prijs (èn de accijns) wordt geheven, is ook de btw gestegen.

Prijzen autobrandstoffen
0619g1.gif (7990 bytes)

Door deze ontwikkeling kostte in augustus de euro 95 meer dan een rijksdaalder per liter. In het eerste kwartaal van het vorig jaar lag de prijs nog beneden de ƒ 2,10. Van deze prijsstijging kwam iets meer dan twee cent voor rekening van de accijns. De btw steeg met ruim zeven cent. De rest van de prijsstijging – zo’n veertig cent – lag aan de hogere prijs van de brandstof zelf.

Ook de hogere prijs van diesel komt vooral doordat het product zelf duurder is geworden. Bij lpg was de prijsstijging geringer, doordat het gas zelf minder in prijs steeg.

Prijzen motorbrandstof aan de pomp
0619g2.gif (5900 bytes)

Ruud Luijendijk