Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:aandeelhouders
17 resultaten voor keyword:aandeelhouders

Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006

Deze nota biedt een korte terugblik op de twee voorgaande versies van de AB-statistiek, beschrijft bondig de nieuwe methodiek, en doet de belangrijkste gereviseerde resultaten uit de doeken. Er wordt...

Publicaties

Buitenlandse dochters zorgen voor meer winst bedrijven

In het tweede kwartaal van 2014 kwam de brutowinst voor belastingen van niet-financiële bedrijven uit op 38,2 miljard euro. Dat is 4,3 miljard euro meer dan in het tweede kwartaal van 2013. Hoewel...

Artikelen

Beursondernemingen keerden minder dividend uit in 2013

Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven betaalden in het afgelopen jaar 700 miljoen euro minder dividend uit dan over 2012. Deze daling komt vooral doordat KPN geen dividend uitbetaalde. De uitbetaling...

Artikelen

Eerste halfjaar van 2013 minder dividend uitgekeerd

Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven betaalden in de eerste helft van 2013 ruim 7,5 miljard euro dividend uit. Dit is ruim 1 miljard euro minder dan in de eerste helft van 2012.

Artikelen

Winst niet-financiële bedrijven wederom gedaald

In het eerste kwartaal van 2012 is de nettowinst van niet-financiële ondernemingen licht gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011. Het is voor het vierde achtereenvolgende kwartaal dat...

Artikelen

Winst bedrijven wederom gedaald

In het vierde kwartaal van 2011 is de nettowinst van niet-financiële ondernemingen met 5,1 procent gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. Het is voor het derde achtereenvolgende...

Artikelen

Bedrijven keren meer dividend uit in 2011

Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven keerden in 2011 bijna 12 miljard euro aan dividend uit. Dat is 600 miljoen euro meer dan in 2010.

Artikelen

Stijging winst van niet-financiële bedrijven zet door

In het eerste kwartaal van 2011 is de nettowinst voor belasting van niet-financiële ondernemingen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 met 6,5 miljard toegenomen tot 36,7 miljard euro. Dit...

Artikelen

Winst bedrijven opnieuw gestegen

De nettowinst van niet-financiële ondernemingen nam in het vierde kwartaal van 2010 met 8,8 miljard toe tot 30,2 miljard euro. De winstgroei ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2009...

Artikelen

Meer dividend uitgekeerd door bedrijven

Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven keerden in 2010 ruim 11 miljard euro dividend aan hun aandeelhouders uit.

Artikelen

Winst bedrijven wederom gestegen

In het derde kwartaal van 2010 steeg de winst van niet-financiële ondernemingen met bijna 25 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2009. Het herstel dat zich in het eerste...

Artikelen

Bedrijven betalen meer dividend ondanks crisis

In het eerste halfjaar van 2010 hebben Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen ruim 7 miljard euro dividend aan hun aandeelhouders uitgekeerd. Dit is 300 miljoen euro meer dan in een jaar eerder.

Artikelen

Beursbedrijven keren aandeelhouders fors minder geld uit

In de eerste drie kwartalen van 2009 hebben Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ongeveer 8,6 miljard euro aan dividend overgemaakt naar hun aandeelhouders. Daarnaast hebben zij voor bijna 1 miljard...

Artikelen

Beursbedrijven keren minder dividend uit in 2008

Nederlandse beursbedrijven hebben in 2008 bijna 18 miljard euro dividend op gewone aandelen uitgekeerd. Dat is iets minder dan in 2007.

Artikelen
Artikelen

Recordbedrag aan dividend in 2005

De Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen keerden in 2005 bijna 18 miljard euro aan dividend aan hun aandeelhouders uit. De sectoren Verzekeraars en Delfstoffenwinning namen daarvan 60 procent...

Artikelen
Artikelen