Bedrijven betalen meer dividend ondanks crisis

In het eerste halfjaar van 2010 hebben Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen ruim 7 miljard euro dividend aan hun aandeelhouders uitgekeerd. Dit is 300 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Bijna een kwart van het bedrag werd uitbetaald als keuzedividend.

Meer dividend in eerste halfjaar

De dividenduitkeringen waren in de eerste helft van 2010 bijna 5 procent hoger dan over de vergelijkbare periode van 2009. Wel is het niveau nog flink lager dan voor de financiële crisis.

De niet-financiële bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar meer dividend uitgekeerd dan een jaar eerder. De meeste financiële bedrijven zijn door de crisis en de verslechterde balansverhoudingen niet in staat gebleken om dividend uit te betalen. Zij betaalden in de eerste helft van 2010 nog maar 112 miljoen euro uit, tegen 160 miljoen euro in 2009. In 2008, voor de crisis uitbrak, keerde de financiële sector nog bijna 4 miljard aan dividend uit.

Dividenduitkeringen van beursgenoteerde ondernemingen

Dividenduitkeringen van beursgenoteerde ondernemingen

Meer keuzedividend

In het eerste halfjaar was bijna een kwart van het uitgekeerde dividend, bijna 1,7 miljard euro, in de vorm van keuzedividend. Dat gold in de jaren 2008 en 2009 slechts voor 10 en 12 procent van het totaal uitbetaalde dividend. Door de economische dip is het voor bedrijven moeilijker om nieuw geld aan te trekken voor investeringen en overnames. Door de aandeelhouders de keuze te geven hun dividend in contanten of in aandelen op te nemen, hopen ze een deel van het dividendbedrag in het bedrijf te houden.

Jos van Heiningen

Bron: StatLine, Dividend op gewone aandelen