Stijging winst van niet-financiële bedrijven zet door

In het eerste kwartaal van 2011 is de nettowinst voor belasting van niet-financiële ondernemingen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 met 6,5 miljard toegenomen tot 36,7 miljard euro. Dit is een stijging van ruim 37 procent.

Winststijging vooral door inkomsten uit buitenlandse deelnemingen

De winststijging was ook in het eerste kwartaal van 2011 voor het grootste deel te danken aan dividenden ontvangen van de buitenlandse dochterondernemingen. De inkomsten hieruit waren weliswaar minder groot dan in het vierde kwartaal van 2010, maar ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 waren zij meer dan 54 procent gegroeid. Ingehouden winsten van niet-financiële ondernemingen op hun directe buitenlandse investeringen waren ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2010 bijna twee keer zo hoog. Deze bedroegen in het eerste kwartaal 6,5 miljard euro.

Het resultaat uit binnenlandse productieactiviteiten, het zogeheten netto-explotatieoverschot, is tot 27,3 miljard euro gestegen. Deze stijging droeg voor 3,1 miljard euro bij aan de winststijging van niet-financiële ondernemingen.

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Winstuitkeringen ook gestegen

In het eerste kwartaal van 2011 zijn ook de winstuitkeringen aan de aandeelhouders van de niet-financiële ondernemingen gestegen. Deze waren 2,4 miljard hoger dan in het eerste kwartaal van 2010. Dit weerspiegelt het herstel van de winsten in 2010, na de terugval in 2008 en 2009.