Buitenlandse dochters zorgen voor meer winst bedrijven

In het tweede kwartaal van 2014 kwam de brutowinst voor belastingen van niet-financiële bedrijven uit op 38,2 miljard euro. Dat is 4,3 miljard euro meer dan in het tweede kwartaal van 2013. Hoewel dit wijst op een klein herstel  na drie jaren van  jaarlijks afnemende winsten in het tweede kwartaal, lag de winst nog 4,5 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van 2010. De hogere brutowinst in het tweede kwartaal van 2014 was vooral het gevolg van hogere winsten bij buitenlandse dochterondernemingen en een licht verbeterd resultaat bij de binnenlandse activiteiten.

Binnenlands resultaat hoger

Het resultaat uit binnenlandse productieactiviteiten (het zogenaamde bruto exploitatieoverschot) steeg ten opzichte van vorig jaar met 1 miljard euro tot 30,8 miljard euro. Dit ligt nog onder het niveau van de jaren 2010-2012. De toename is vooral te danken aan de stijging van de toegevoegde waarde die maar deels tenietgedaan werd door hogere uitgaven aan belastingen (minus subsidies), en lonen en sociale premies. De winstquote, het aandeel van het bruto exploitatieoverschot in de bruto toegevoegde waarde, was ook hoger dan een jaar eerder doordat de relatieve stijging van het bruto exploitatieoverschot groter was dan die van de toegevoegde waarde.

De productiewaarde van de niet-financiële bedrijven in het tweede kwartaal van 2014 was 1,6 miljard euro hoger dan een jaar eerder. De bedrijvigheid trok vooral aan in de basismetaalindustrie, de machine-industrie en de zakelijke dienstverlening. De hogere productie werd gerealiseerd met een intermediair verbruik dat fractioneel onder het niveau lag van een jaar eerder. Dit resulteerde in een stijging van de bruto toegevoegde waarde met 1,6 miljard euro.

Hogere winst buitenlandse dochters

Na twee kwartalen van dalende winst bij buitenlandse dochters was in het tweede kwartaal van 2014 sprake van een toename van deze winst. In het tweede kwartaal van 2014 vermeerderde de winst met 2,9 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder en kwam uit op 7,2 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2014 was de winst van buitenlandse dochters nog  2,3 miljard euro lager dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal 2013 waren de winsten van de buitenlandse dochters met slechts 1,1 miljard euro bijzonder laag.

Ontwikkeling winst niet-financiële ondernemingen

Ontwikkeling winst niet-financiële ondernemingen

Uitgekeerd dividend op vrijwel zelfde niveau

Ondanks de winsttoename keerden de niet-financiële ondernemingen hun aandeelhouders vrijwel hetzelfde bedrag aan dividend uit als in het tweede kwartaal van 2013 (12,1 miljard euro). Aan buitenlandse aandeelhouders werd rechtstreeks 3,2 miljard euro aan dividend uitgekeerd. Daarnaast bleef er voor de buitenlandse investeerders nog 0,6 miljard euro aan ingehouden winst achter in de Nederlandse niet-financiële bedrijven.