Winst bedrijven wederom gedaald

In het vierde kwartaal van 2011 is de nettowinst van niet-financiële ondernemingen met 5,1 procent gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. Het is voor het derde achtereenvolgende kwartaal dat de winst lager ligt dan een jaar eerder. In alle kwartalen van 2010 en in het eerste kwartaal van 2011 nam de winst nog toe. De winst (vóór belastingen) daalde in het vierde kwartaal met 1,5 miljard tot 28,7 miljard euro.

Resultaat buitenlandse dochters verslechterd

De winstdaling wordt veroorzaakt door teruglopende resultaten van buitenlandse dochterondernemingen. De winst behaald door buitenlandse dochters nam met 2,3 miljard af tot 9,1 miljard euro. Het resultaat behaald uit binnenlandse productieactiviteiten, het netto-exploitatieoverschot, steeg daarentegen met 0,1 miljard tot 22,9 miljard euro. Behalve het resultaat van buitenlandse dochters en het exploitatieoverschot bestaat de winst uit een aantal mindere grote inkomsten en uitgaven zoals rente en beleggingsdividenden.

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Minder winst uitgekeerd

De winstdaling in het vierde kwartaal ging gepaard met lagere winstuitkeringen aan de aandeelhouders van niet-financiële ondernemingen. Er werd voor 6,9 miljard euro aan dividend uitgekeerd, een daling van 27 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010.

Meer leningen afgesloten dan afgelost

De niet-financiële ondernemingen hebben in het vierde kwartaal per saldo meer leningen opgenomen, in totaal voor 7,7 miljard euro. Bij buitenlandse concernonderdelen werden langlopende leningen opgenomen voor een bedrag van 6,5 miljard euro. De schuld aan Nederlandse banken werd juist met 3,7 miljard euro verkleind. Hierbij ging het om kortlopende leningen.