Beursondernemingen keerden minder dividend uit in 2013

Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven betaalden in het afgelopen jaar 700 miljoen euro minder dividend uit dan over 2012. Deze daling komt vooral doordat KPN geen dividend uitbetaalde. De uitbetaling bestond voor tweederde deel uit keuzedividend.

Niet-financiële bedrijven betaalden minder dividend uit

De aan de Amsterdamse beurs genoteerde niet-financiële bedrijven maakten in 2013 bijna 12 miljard euro aan dividend over aan hun aandeelhouders. Dit is 800 miljoen euro minder dan in 2012. De belangrijkste oorzaak van deze daling is de keuze van KPN om geen dividend uit te betalen na een forse winstdaling. In 2012 betaalde KPN nog 1 miljard euro aan dividend uit.

Dividenduitkeringen beursgenoteerde bedrijven

Dividenduitkeringen beursgenoteerde bedrijven

Financiële sector betaalde meer dividend uit

De beursgenoteerde bedrijven uit de financiële sector betaalden in 2013 bijna 100 miljoen euro meer dividend uit dan in 2012. Sinds het dieptepunt van 100 miljoen euro in 2009 stijgen de dividenduitkeringen van deze sector elk jaar, maar het bedrag blijft nog ver achter bij 2008, toen de uitkeringen 6 miljard euro bedroegen.

Keuzedividend populair

In 2013 bestond twee derde van het totale dividend uit keuzedividend. Veel beursgenoteerde bedrijven geven de laatste jaren hun aandeelhouders de keuze of zij hun dividend in aandelen of in contanten willen ontvangen. Voor beleggers heeft dividend in aandelen het voordeel dat er geen dividendbelasting wordt ingehouden. Van het keuzedividend koos ruim de helft van de beleggers voor dividend in aandelen. De bedrijven hielden zo 4,5 miljard euro dividend in kas, wat zij kunnen gebruiken voor investeringen of verbetering van de balans.

Contant en keuzedividend

Contant en keuzedividend

Bedrijven besteedden in 2013 naast de dividenduitkeringen 2,7 miljard euro aan het terugkopen van hun eigen aandelen van aandeelhouders en aan overige uitkeringen.

Jos van Heiningen

Bron: StatLine,