Zoekresultaten

33 resultaten voor keyword:Ministerie van VWS
33 resultaten voor keyword:Ministerie van VWS

Pagina 1 van 2

AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4

Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 3e kwartaal 2023

Cijfers

AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023

AZW-smal; mutaties in arbeidsmarktpositie en BIG-inschrijving van verpleegkundigen, 2020-2023

Cijfers

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2023

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november-december 2023. Informatie over de arbeidsomstandigheden en werkbeleving in zorg en welzijn vanuit werkgeversperspectief.

Cijfers

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november-december 2023. Informatie over de arbeidsomstandigheden en werkbeleving van werknemers in zorg en welzijn, specifiek voor de...

Cijfers

AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023

Jongeren met jeugdzorg naar leeftijd, geslacht, RegioPlus-arbeidsmarktregio en Zorgkantoorplus-regio’s, 2015-2023.

Cijfers

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november-december 2023. Informatie over de arbeidsomstandigheden en werkbeleving van werknemers in zorg en welzijn.

Cijfers

AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023

Tabellen over de mobiliteit van werknemers in zorg en welzijn tussen mei 2022 en mei 2023, uitgesplitst naar cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden functies.

Cijfers

Zelfstandigen in zorg en welzijn

Een vergelijking van het aantal zelfstandigen zonder personeel die werkzaam zijn in zorg en welzijn volgens de Enquête beroepsbevolking, het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek en het...

Publicaties

AZW: uitkomsten zelfstandigenenquête, 2e kwartaal 2023

Zelfstandigenenquête zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2023

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2023.

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 2e kwartaal 2023

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2023 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening).

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e kwartaal 2023

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2023.

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2022

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2022.

Artikelen

Nieuwe website AZW-programma

Het AZW-programma heeft de website vernieuwd waar informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn snel en gemakkelijk te vinden is.

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2022 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2022

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2022.

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2022.

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2022.

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 2e kwartaal 2022

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten mei/juni meting 2022 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Artikelen

Kwaliteitscorrecties bij het vaststellen van de zorgvolume-ontwikkeling

Dit paper beschrijft of het in Nederland mogelijk is om, op basis van reeds beschikbare cijfers over de kwaliteit van zorg, kwaliteitsveranderingen te incorporeren in het zorgvolume-cijfer.

Artikelen

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2021 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Artikelen

De Nederlandse sporteconomie 2019

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS een nieuwe editie van de satellietrekening sport samengesteld. Deze beschrijft de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie (bbp,...

Publicaties