Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:Ministerie van VWS
83 resultaten voor keyword:Ministerie van VWS

Pagina 1 van 4

Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.

Beweegactiviteiten, wandelen, fietsen, activiteiten zware inspanning op school of werk, zware huishoudelijke activiteiten, activiteiten vrije tijd, bewegingsonderwijs, 2017-2021.

Cijfers

Kwaliteitscorrecties bij het vaststellen van de zorgvolume-ontwikkeling

Dit paper beschrijft of het in Nederland mogelijk is om, op basis van reeds beschikbare cijfers over de kwaliteit van zorg, kwaliteitsveranderingen te incorporeren in het zorgvolume-cijfer.

Artikelen

De Nederlandse sporteconomie 2019

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS een nieuwe editie van de satellietrekening sport samengesteld. Deze beschrijft de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie (bbp,...

Publicaties

AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2021

Jongeren met jeugdzorg naar leeftijd, geslacht, Zorgkantoorplus-Regio en RegioPlus-Arbeidsmarktregio, 2015-2021.

Cijfers

AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2018-2019

Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019

Cijfers

Tabel leefstijl, 2021

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2021.

Cijfers

AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021

Deze tabel bevat cijfers over de vacatures binnen zorg en welzijn naar beroep en gevraagd opleidingsniveau voor enkele AZW-hoofdbranches. Cijfers zijn beschikbaar van het 1e kwartaal 2018 tot en met...

Cijfers

AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020

Deze tabel bevat gegevens over ziekteverzuim volgens werknemers van 15 t/m 75 jaar in de periode 2014 -2020 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Cijfers

Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk

Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Bovendien is die werkdruk volgens bijna 2 op de 3 werknemers in het jaar voorafgaand aan de...

Artikelen

Er komen meer werknemers in de zorg dan er weggaan

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal van 2016 groter dan de uitstroom. Het saldo is vanaf begin 2017 vrijwel elk kwartaal groter. Het aantal...

Artikelen

AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: ontstane vacatures, branche, RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, 2017-2020

Ontstane online vacatures binnen zorg en welzijn naar AZW-hoofdbranche en RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, van 2017 - 2020

Artikelen

AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit

Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 3e kwartaal 2022

Artikelen

AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020

Deze tabel bevat gegevens over de kwalificaties van werknemers en zelfstandigen, uitgesplitst naar branche en regio.

Cijfers

AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021

Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.

Artikelen

AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019

Kinderopvang in Nederland: aantal uren, gemeente en soort opvang 2019

Cijfers

AZW-breed: Uitstroom werknemers naar leeftijd en kwalificatie, 2019-2020

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed naar branche, leeftijd en onderwijskwalificatie (hierna: kwalificatie). De cijfers hebben...

Cijfers

Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019

Bepaling van het aantal werknemers, zelfstandigen, banen en fte in het bredere jeugddomein, 2019.

Publicaties

AZW: Werkbeleving en uitstroom Soc. Domein naar enkele branches, 1e kw 2019

In deze analyse is nagegaan wat de samenhang is tussen de werkbeleving van werknemers in het sociaal domein en de mobiliteit van deze werknemers aan de hand van informatie uit de eerste meting 2019...

Cijfers

AZW: Onderwijsdeelnemers naar opleiding en jaren mbo, 2010-2019

Deelnemers naar opleiding en aantal jaren mbo 2010-2019

Cijfers

AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020

Zorg en welzijn smal; werknemers, dagen, uren en bedrijven naar methode van afbakenen maart - september 2020

Cijfers

AZW-breed: Aantal kinderen en uren opvang in kinderopvang, 2019

Aantal kinderen en formele kinderopvanguren in dagopvang in kindcentrum en buitenschoolse opvang in kindcentrum, 2019

Cijfers

AZW: Technologie en Innovatie naar branche, 1e en 2e meting 2019

Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Vormen van nieuwe technologieën en innovaties naar branche. Uitkomsten van 1e en 2e meting 2019.

Cijfers

AZW-breed: Bedrijven en werknemers naar grootte, branche en SBI-codes, 2020

Gemiddeld en mediaan aantal werknemers per grootteklasse bedrijven (naar AZW branche-sbi’s) 2020

Cijfers

AZW: Uitstroom werkn. cohort 2015, Soc. Dom naar enkele branches, 2015-2020

Cohort analyse; uitstroom van werknemers uit het sociaal domein, 1ste kwartaal 2015 - 1ste kwartaal 2020

Cijfers