Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:LEI
23 resultaten voor keyword:LEI

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nr, 1995-2017

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Lagere prijzen zorgen voor inkomstendaling landbouw

In de landbouw zijn de inkomsten als gevolg van lagere prijzen gedaald. Boeren ontvingen vooral minder geld voor melk, varkens en suikerbieten. Per arbeidsjaar daalden de inkomsten in 2015 met 4,6...

Artikelen

Ontwikkeling prijzen gedetailleerder in beeld

Elke maand publiceert het CBS de consumentenprijsindex (CPI): de belangrijkste indicator voor de inflatie. Deze CPI wordt vanaf 2016 vernieuwd met als resultaat een nóg gedetailleerder inzicht in de...

Artikelen
Artikelen

Opnieuw minder nieuwe schuldsaneringen

In 2013 zijn 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Na een aantal jaren van stijging daalt het...

Artikelen

Land- en tuinbouwcijfers 2012

Deze gezamenlijke publicatie van het LEI en het CBS biedt jaarlijks een breed scala aan gegevens over de ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw.

Publicaties

Aantal schuldsaneringen blijft stijgen

In 2011 zijn 15 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2010.

Artikelen

Verbruik van gasolie voor verwarming door landbouwbedrijven

CBS en LEI publiceren reeds informatie over het totale gasolieverbruik door de landbouw. Dit artikel beschrijft in hoeverre dit verbruik kan worden uitgesplitst naar verbruik in mobiele werktuigen...

Artikelen
Publicaties

Stijging schuldsaneringen zet flink door

In 2010 zijn ruim een kwart meer schuldsaneringen uitgesproken dan in 2009. Vooral in het laatste kwartaal nam de instroom in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) duidelijk toe.

Artikelen
Publicaties

Monitor Wsnp, zesde meting

De zesde meting van de Wsnp-monitor vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2009 verschenen vijfde meting.

Publicaties
Publicaties
Publicaties

Statistisch Bulletin no. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen
Publicaties
Artikelen
Publicaties
Publicaties
Artikelen